Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. (07470975) RSEPENE41315