Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) RSCEBAE31481