Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Matični broj Naziv izdavaoca


Izdavalac (matični broj) ISIN
1. OKTOBAR AD SOMBOR-U STEČAJU (08072523) RSPOSOE61666
4. JULI CRVENKA (08156336) RSCJULE35751
5. OKTOBAR (08072566) RSPETOE17972
7. JULI A.D.BEOGRAD (07025335) RSSEJUE23600  |  RSSEJUE64786
8. NOVEMBAR AD LEBANE (17422421) RSONOLE43896
8. OKTOBAR A.D. (07163789) RSOSMIE27518
8. OKTOBAR AD BEČEJ-U STEČAJ (08070067) RSOSOKE80501
A.D. AUTOTEHNA BEOGRAD (07006616) RSAVISE69031
A.D. BRATSTVO PREŠEVO (07241305) RSBRATE53986
A.D. G.M. ĆELE KULA NIŠ (07133561) RSKUNIE86086
A.D. GRADITELJ LESKOVAC-U STEČ (07331347) RSGRLEE99169
A.D. MEDELA VRBAS (08155950) RSMEDLE07301
A.D. SU-MARKETI (08236500) RSSMARE56186
A.D. TAMNAVAPUT UB-U STEČAJU (07291582) RSTAMNE36193
A.D. VALJAONICA BAKRA (07606273) RSVBSEE87204
A.D. ZA M.T.I.E. IMTEL-U STEČ. (20208783) RSIMRTE58027
A.D.GEOMAŠINA (07012616) RSGEOME11938
A.D.KOMPANIJA FIDELINKA- U STE (08022542) RSFIDLE91425
A3CM AD BELA PALANKA (20321172) RSCMBPE54567
AB INVEST A.D. U LIKVIDACIJI (17201883) RSABINE78761
ABC BROKER (20425512) RSABCCE23433
ABC FOOD AD RUSKI KRSTUR (08004692) RSPMRKE45846
AD ATELJE (08119830) RSATLJE73063
AD CUBI NAPREDAK-U LIKVIDACIJ (08005800) RSCUBIE96863
AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (07201788) RSZTZAE76419
AD 1. MAJ LEBANE-U STEČAJU (07184611) RSPMLEE71988
AD AGROPROGRES TRADE (06752454) RSAPTBE61157
AD AGROSEME PANONIJA-U STEČAJU (08049327) RSAGPAE02895
AD ALEKSA ŠANTIĆ-U STEČAJU (08166978) RSALSAE69252
AD ALEVA (08025860) RSALVAE70908