PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2019. do 15. 10. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.10.2019
126
13320
33,761,682.00
02.10.2019
85
3217
8,540,632.00
03.10.2019
159
29930
37,965,018.00
04.10.2019
189
21355
48,511,021.00
07.10.2019
118
38219
211,753,653.02
08.10.2019
104
24798
78,514,511.00
09.10.2019
184
4732
10,275,687.00
10.10.2019
130
10194
25,404,007.00
11.10.2019
162
43540
59,645,653.00
14.10.2019
188
10726
21,946,173.00
15.10.2019
197
10993
22,028,847.00
Ukupno:
1642
211024
558,346,884.02
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.10.2019
18
8972983250
11,865,839,460.00
02.10.2019
6
275000
3,204,738,443.17
03.10.2019
23
2489371
27,290,776,662.16
04.10.2019
7
190800
2,254,649,441.04
07.10.2019
2
39000
481,911,424.22
08.10.2019
17
183931
2,039,234,438.00
09.10.2019
6
124148
1,389,746,480.22
10.10.2019
12
253531
2,840,167,891.79
11.10.2019
6
144360
1,595,375,150.96
14.10.2019
3
60236
662,081,669.76
15.10.2019
8
81036
925,147,729.06
Ukupno:
108
8976824663
54,549,668,790.38
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.10.2019
2
103
106,809.35
15.10.2019
1
2000
2,311,602.00
Ukupno:
3
2103
2,418,411.35