PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 07. 2020. do 09. 07. 2020.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.07.2020
139
8651
17,333,722.00
02.07.2020
30
4530
6,605,912.00
03.07.2020
74
5304
8,166,897.00
06.07.2020
115
105817
31,371,295.00
07.07.2020
37
973
1,567,016.00
08.07.2020
44
3943
10,466,290.00
09.07.2020
105
6060
9,205,511.00
Ukupno:
544
135278
84,716,643.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.07.2020
1
20000
232,962,600.00
02.07.2020
8
208552
2,273,510,956.84
03.07.2020
2
60000
605,622,314.00
06.07.2020
1
15000
176,608,050.00
08.07.2020
3
75031
849,505,715.78
09.07.2020
6
630153
6,350,958,516.21
Ukupno:
21
1008736
10,489,168,152.83
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
01.07.2020
1
1
1,147.50
07.07.2020
2
109306
10,001.50
Ukupno:
3
109307
11,149.00