PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 12. 2018. do 14. 12. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.12.2018
230
3313
2,015,583.00
04.12.2018
135
11682
8,332,880.00
05.12.2018
116
8385
8,624,239.00
06.12.2018
128
11877
52,577,447.00
07.12.2018
160
7135
12,890,015.00
10.12.2018
181
1691
1,794,389.00
11.12.2018
180
12495
21,939,646.00
12.12.2018
494
15866
12,722,963.90
13.12.2018
125
7097
8,561,233.00
14.12.2018
195
3942
2,875,075.00
Ukupno:
1944
83483
132,333,470.90
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.12.2018
2
45000
496,364,906.00
04.12.2018
3
5594
37,982,188.39
05.12.2018
3
13700
154,638,554.35
06.12.2018
2
100000
1,068,619,595.00
07.12.2018
8
316010
3,883,497,734.34
10.12.2018
3
19722
248,027,329.48
11.12.2018
3
9500
71,253,795.00
12.12.2018
1
50000
516,304,000.00
13.12.2018
5
44806
516,339,567.44
14.12.2018
1
20000
215,345,694.00
Ukupno:
31
624332
7,208,373,364.00
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
12.12.2018
1
200
223,208.00
Ukupno:
1
200
223,208.00