PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2018. do 12. 10. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.10.2018
157
2665
1,870,562.00
02.10.2018
233
65918
25,919,867.00
03.10.2018
325
16678
523,134,923.00
04.10.2018
242
9398
9,128,112.00
05.10.2018
178
5662
7,430,684.00
08.10.2018
162
2348
1,911,803.00
09.10.2018
164
116200
54,148,110.00
10.10.2018
203
8107
6,313,773.00
11.10.2018
207
10023
12,983,085.00
12.10.2018
187
5895
7,439,141.00
Ukupno:
2058
242894
650,280,060.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.10.2018
1
1023
1,107,909.00
02.10.2018
2
1912
1,973,184.00
03.10.2018
2
208000
2,188,671,068.00
04.10.2018
1
70000
742,476,434.00
05.10.2018
8
101138
1,123,956,791.67
08.10.2018
4
73000
745,791,408.00
09.10.2018
8
112500
1,197,083,310.99
10.10.2018
5
160000
1,659,026,129.50
11.10.2018
22
325899
3,627,584,497.33
12.10.2018
4
70421
865,776,596.39
Ukupno:
57
1123893
12,153,447,328.88
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
Ukupno:
0.00