PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 01. 2006. do 31. 01. 2006.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
04.01.2006
521
47253
141,178,739.00
05.01.2006
473
112889
186,246,436.00
06.01.2006
293
61976
92,378,526.00
10.01.2006
1
100
152,500.00
11.01.2006
227
105069
84,091,200.00
12.01.2006
240
27082
71,057,965.00
13.01.2006
283
323915
470,927,529.00
16.01.2006
341
117204
343,684,074.00
17.01.2006
1122
1754997
3,030,848,465.00
18.01.2006
362
121450
291,742,538.00
19.01.2006
1372
448454
520,839,380.00
20.01.2006
476
381052
495,133,473.28
23.01.2006
470
93171
113,321,524.00
24.01.2006
469
59880
121,470,143.00
25.01.2006
419
33556
88,253,310.00
26.01.2006
473
41104
249,863,042.00
27.01.2006
521
682837
397,937,092.00
30.01.2006
432
23828
57,779,142.00
31.01.2006
352
49653
96,800,527.00
Ukupno:
8847
4485470
6,853,705,605.28Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
05.01.2006
1
22500
20,999,250,000.00
09.01.2006
1
13000
12,174,500,000.00
10.01.2006
12
70000
19,260,197,278.87
13.01.2006
1
50000
46,937,450,000.00
20.01.2006
1
10000
10,000,000.00
24.01.2006
9
100000
964,368,404.92
27.01.2006
4
105500
18,340,493,500.00
31.01.2006
4
8580
79,919,602.20
Ukupno:
33
379580
118,766,178,785.99Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
04.01.2006
469
1778109
1,413,305.32
05.01.2006
539
1012114
713,115.28
06.01.2006
414
1463707
1,004,639.56
09.01.2006
365
4769959
3,596,859.62
10.01.2006
517
3065615
2,292,459.66
11.01.2006
399
1376958
1,052,279.20
12.01.2006
520
1858101
1,373,772.84
13.01.2006
533
1350349
976,658.08
14.01.2006
368
780141
536,216.46
16.01.2006
570
1987385
1,428,999.28
17.01.2006
676
1214766
894,877.97
18.01.2006
667
4504095
3,514,566.70
19.01.2006
556
1853271
1,262,687.23
20.01.2006
734
8202688
5,743,386.56
21.01.2006
43
128658
90,658.46
23.01.2006
601
8237684
5,276,745.70
24.01.2006
512
1180557
879,646.31
25.01.2006
396
4004716
3,002,841.60
26.01.2006
320
1251260
1,021,485.13
27.01.2006
589
1477642
1,113,072.48
28.01.2006
32
35470
25,130.79
30.01.2006
442
3985536
2,883,913.32
31.01.2006
359
1298788
850,704.88
Ukupno:
10621
56817569
40,948,022.43