PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2008. do 31. 01. 2008.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.01.2008
755
48032
344,067,984.00
04.01.2008
932
164710
596,025,349.00
08.01.2008
763
107972
378,364,681.00
09.01.2008
233
43531
107,806,610.00
10.01.2008
319
235997
245,561,379.00
11.01.2008
377
39575
134,554,925.00
14.01.2008
407
140131
157,550,916.00
15.01.2008
544
52858
180,916,107.00
16.01.2008
862
190300
554,450,871.00
17.01.2008
524
67841
293,818,178.00
18.01.2008
693
54708
304,461,286.00
21.01.2008
792
186341
365,652,474.00
22.01.2008
611
48392
275,703,985.00
23.01.2008
743
75746
428,123,920.00
24.01.2008
2741
751858
903,984,802.00
25.01.2008
800
151569
729,123,319.00
28.01.2008
935
97390
302,488,808.00
29.01.2008
510
153833
691,866,877.00
30.01.2008
576
77935
468,492,794.00
31.01.2008
546
184500
1,028,123,545.00
Ukupno:
14663
2873219
8,491,138,810.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
22.01.2008
6
15227
150,632,182.44
28.01.2008
14
15000
1,424,509,429,000.00
Ukupno:
20
30227
1,424,660,061,182.44Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
03.01.2008
164
358502
285,730.95
04.01.2008
181
2823058
2,225,573.60
08.01.2008
119
386088
285,895.17
09.01.2008
103
183127
130,190.17
10.01.2008
99
234232
171,859.23
11.01.2008
115
574656
500,281.73
12.01.2008
5
2292
1,657.93
14.01.2008
114
1902399
1,443,432.60
15.01.2008
238
1201850
895,204.59
16.01.2008
165
722418
535,175.56
17.01.2008
72
164690
121,206.65
18.01.2008
119
612891
412,283.44
19.01.2008
2
500
354.57
21.01.2008
170
2055944
1,703,807.11
22.01.2008
118
1557362
1,169,683.90
23.01.2008
173
327940
238,222.71
24.01.2008
279
1290862
889,990.14
25.01.2008
231
538180
413,737.70
26.01.2008
2
1861
1,288.31
28.01.2008
285
732133
569,205.55
29.01.2008
132
550831
478,165.55
30.01.2008
114
1070281
734,225.39
31.01.2008
161
281679
221,129.29
Ukupno:
3161
17573776
13,428,301.84