PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 09. 2018. do 28. 09. 2018.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.09.2018
139
4136
2,897,650.00
04.09.2018
272
2411
3,032,111.00
05.09.2018
227
21662
23,088,020.00
06.09.2018
198
48186
60,214,541.00
07.09.2018
88
1805
5,849,795.00
10.09.2018
158
8212
16,482,197.00
11.09.2018
232
9730
14,091,308.00
12.09.2018
53
107335
103,305,834.00
13.09.2018
110
4175
2,662,862.00
14.09.2018
159
28947
45,900,156.00
17.09.2018
146
14978
6,142,758.28
18.09.2018
302
8049
5,611,740.00
19.09.2018
413
101882
14,625,562.00
20.09.2018
256
13249
10,224,765.00
21.09.2018
238
6522
11,547,442.00
24.09.2018
112
6303
8,162,414.00
25.09.2018
226
13141
38,238,100.50
26.09.2018
214
16167
43,200,436.00
27.09.2018
86
3292
6,389,664.00
28.09.2018
85
3470
7,744,059.00
Ukupno:
3714
423652
429,411,414.78Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.09.2018
2
30000
334,413,600.00
04.09.2018
1
9799
122,847,205.61
05.09.2018
1
30000
314,066,318.00
06.09.2018
18
567216
6,465,081,133.56
07.09.2018
12
209799
2,443,118,899.38
10.09.2018
8
85700
954,189,611.30
11.09.2018
1
136
149,192.00
12.09.2018
10
137956
1,483,033,992.68
13.09.2018
16
868784
9,211,849,392.29
14.09.2018
7
83164
956,053,376.52
17.09.2018
3
2282
2,465,708.00
18.09.2018
3
2030
22,342,334.60
19.09.2018
2
10700
117,290,760.22
20.09.2018
1
8300
117,781,067.00
21.09.2018
1
11700
166,196,628.00
25.09.2018
2
869
1,186,159.00
26.09.2018
1
851
934,398.00
27.09.2018
3
96140
1,088,299,180.17
28.09.2018
4
85000
975,409,611.85
Ukupno:
96
2240426
24,776,708,568.18Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
04.09.2018
1
100
105,281.00
05.09.2018
1
3743
3,966,898.77
11.09.2018
3
2472
2,594,772.31
17.09.2018
1
2000
2,027,918.00
19.09.2018
1
2000
2,061,792.00
21.09.2018
1
4000
4,037,416.00
Ukupno:
8
14315
14,794,078.08