PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2019. do 15. 11. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.11.2019
103
2836
3,596,271.00
04.11.2019
104
4892
10,313,733.00
05.11.2019
149
9370
13,620,576.00
06.11.2019
406
45588
56,651,068.00
07.11.2019
131
15627
44,481,961.00
08.11.2019
114
17642
27,731,996.00
12.11.2019
110
243205
700,792,426.00
13.11.2019
93
678584
2,067,772,865.00
14.11.2019
197
9611
11,066,665.00
15.11.2019
105
17926
227,459,985.00
Ukupno:
1512
1045281
3,163,487,546.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.11.2019
30
484832
5,465,001,044.73
04.11.2019
11
71394
877,033,946.01
05.11.2019
1
1084
1,102,428.00
06.11.2019
5
159354
1,743,038,857.90
07.11.2019
51
586258
6,766,581,490.87
08.11.2019
23
590886
6,913,376,176.51
12.11.2019
7
138424
1,533,591,965.84
13.11.2019
12
269280
3,335,487,736.94
14.11.2019
6
87920
1,077,720,185.78
15.11.2019
6
22025
254,776,359.38
Ukupno:
152
2411457
27,967,710,191.96
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
15.11.2019
1
2000
2,351,484.00
Ukupno:
1
2000
2,351,484.00