PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 06. 2019. do 14. 06. 2019.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.06.2019
140
3696
3,355,866.00
04.06.2019
274
43435
30,959,490.00
05.06.2019
229
45728
45,932,991.00
06.06.2019
135
6417
8,275,478.00
07.06.2019
103
10137
13,732,144.00
10.06.2019
96
9208
27,521,807.00
11.06.2019
77
2893
9,249,478.00
12.06.2019
106
9418
19,684,041.00
13.06.2019
108
72372
88,388,914.00
14.06.2019
120
4986
5,306,837.00
Ukupno:
1388
208290
252,407,046.00
Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
03.06.2019
2
2535
2,747,553.00
04.06.2019
3
51442
575,350,121.04
05.06.2019
13
181163
2,052,965,276.35
06.06.2019
36
3127442
32,071,984,804.22
07.06.2019
19
308415
3,210,853,738.85
10.06.2019
16
331978
3,794,173,116.48
11.06.2019
3
11735
106,252,808.00
12.06.2019
1
1319
1,399,459.00
13.06.2019
20
748573
7,746,722,318.91
14.06.2019
8
106014
1,157,794,075.98
Ukupno:
121
4870616
50,720,243,271.83
Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
Ukupno:
0.00