PREGLED OBIMA TRANSAKCIJA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2020. do 30. 04. 2020.

Transakcije akcijama (na regulisanom tržištu i take-over bid)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2020
40
6366
7,345,867.00
02.04.2020
22
13385
24,914,746.00
03.04.2020
78
23422
14,138,480.00
06.04.2020
43
15917
24,977,139.00
07.04.2020
55
6345
11,310,030.00
08.04.2020
234
292062
214,491,769.00
09.04.2020
62
11060
20,442,571.00
10.04.2020
28
2136
1,564,685.00
13.04.2020
24
1265
799,571.00
14.04.2020
44
10922
10,807,335.00
15.04.2020
38
3939
2,913,776.00
16.04.2020
53
12324
28,220,446.00
21.04.2020
39
16093
17,463,974.00
22.04.2020
48
4482
5,176,953.00
23.04.2020
95
17719
10,592,089.00
24.04.2020
50
6840
5,101,949.00
27.04.2020
51
11131
6,654,337.00
28.04.2020
34
15915
8,565,386.00
29.04.2020
29
8699
5,114,506.00
30.04.2020
92
16969
9,467,560.00
Ukupno:
1159
496991
430,063,169.00Transakcije dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (blagajnički zapisi NBS, trezorski zapisi RS, obveznice RS serije „C“ i korporativne obveznice preduzeća)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (din)
01.04.2020
1
5000
53,851,468.00
06.04.2020
20
5173274
51,509,616,692.38
07.04.2020
1
20
277,360.00
08.04.2020
4
271486
3,044,617,982.17
13.04.2020
1
20000
212,007,600.00
14.04.2020
9
571024
6,364,028,417.46
15.04.2020
3
18098
200,224,822.00
16.04.2020
11
3061376
30,229,776,634.18
23.04.2020
24
1721041
17,888,974,686.40
24.04.2020
2
152200
1,563,465,903.99
27.04.2020
1
10000
98,260,800.00
28.04.2020
2
54923
613,593,230.22
29.04.2020
8
175703
1,863,990,599.43
30.04.2020
2
4454
48,584,497.46
Ukupno:
89
11238599
113,691,270,693.69Transakcije deviznim obveznicama Republike Srbije (regulisano tržište i OTC)
Datum
Br. transakcija
Količina HoV
Tržišna vrednost (eur)
30.04.2020
2
20073
20,097,709.86
Ukupno:
2
20073
20,097,709.86