Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AUTOCENTAR STARO SAJMIŠTE
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07776969
ISIN: RSAUTOE78592
Naziv: AUTOCENTAR STARO SAJMIŠTE
JMB: 07776969
Depozitar HoV: MEDIOLANUM INVEST AD
Datum sticanja vlasništva: 20. 10. 2010.
Preuzeto 900 akcija po ceni od 1,000.00 din.