04.04.2018.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd od 09.03.2018. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd od 02.04.2018. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko «AK KOMPRESOR» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d. Beograd.pdf
Javne nabavke