15.05.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNIKA a.d. Vršac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je TURKOANE KUZMAN iz Vršca, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TEHNIKA» a.d. Vršac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TEHNIKA a.d. Vršac.pdf
Javne nabavke