11.06.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINAPUT a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju redovne sednice skupštine akcionara.pdf
Javne nabavke