04.12.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Tandem Financial» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «DTD VODOPRIVREDNO» d.o.o. Senta Senta, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «VODOPRIVREDA» a.d. Požarevac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDA a.d. Požarevac.pdf
Javne nabavke