14.06.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta i glavnice za XXVemisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o otplati 25 emisjie kratkoročnih obveznica pre roka dospeća Instel Inženjering doo Novi sad.pdf
Javne nabavke