31.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA OPRUGA ČAČAK AD ČAČAK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Javni poziv za sazivanje skupštine 2020 Fabrika opruga Cacak ad.pdf
Javne nabavke