25.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca NIS AD Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Poziv za 44 vanrednu sednicu SA NIS a.d. Novi Sad.pdf
Invitation to the 44 extraordinary meeting SA NIS a.d. Novi Sad.pdf
Javne nabavke