12.01.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca 7 JULI a.d. SIRIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Convest“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju skupstine akcionara.pdf
Javne nabavke