05.01.2018.

Obaveštenje o ispisu hartija od vrednosti izdavaoca ZASTAVA PROMET-ARENA MOTORS AD KRAGUJEVAC-U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 595.533 akcija, nominalne vrednosti 800,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZPRKE33513 izdavaoca ZASTAVA PROMET-ARENA MOTORS AD KRAGUJEVAC - U STEČAJU (MB: 07250053), kao i ispis 10.000 obveznica, nominalne vrednosti 10.000,00 dinara po obveznici, CFI kod i ISIN broj: DBFUGR, RSZPRKD45667 i 3.000 obveznica, nominalne vrednosti 10.000,00 dinara po obveznici, CFI kod i ISIN broj: DBFGGR, RSZPRKD97411, usled zaključenog stečajnog postupka.

Javne nabavke