14.06.2018.

Obaveštenje članovima Centralnog registra o promeni sedišta društva SINTEZA INVEST GROUP a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija id vrednosti "Sinteza Invest Group" a.d. Beograd

SintezaInvestGroup.pdf
Javne nabavke