Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 314.844.629.00 588 22.03
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.806.258.00 1756 13.77
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.030.516.00 1133 9.38
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 96.866.206.00 388 6.78
5. MOBI BANKA AD (17138669) 95.535.245.00 127 6.68
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 84.002.788.00 119 5.88
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.084.578.00 379 5.32
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.406.122.00 591 4.23
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 56.912.382.00 115 3.98
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 53.669.865.00 173 3.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.183.661.00 1609 13.73
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 154.935.405.00 345 10.84
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 148.223.234.00 35 10.37
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 146.804.215.00 207 10.27
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 94.776.595.00 1034 6.63
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 89.336.461.00 466 6.25
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 72.005.723.00 441 5.04
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.973.847.00 512 4.97
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 63.646.202.00 371 4.45
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 42.246.991.00 118 2.96


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 91.825.000.00 27 50.76
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.838.980.00 93 25.34
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.847.000.00 13 12.08
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.346.000.00 56 2.40
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.953.420.00 4 2.19
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.753.225.00 28 2.07
7. MOBI BANKA AD (17138669) 2.824.000.00 16 1.56
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.702.575.00 35 0.94
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.232.245.00 9 0.68
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.228.940.00 28 0.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 58.375.650.00 4 32.27
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.684.585.00 71 30.78
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 43.736.800.00 9 24.18
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.736.500.00 10 3.72
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.213.310.00 115 2.88
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.873.910.00 2 2.14
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.457.810.00 40 1.36
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.549.180.00 23 0.86
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 511.000.00 5 0.28
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 415.100.00 2 0.23


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 103.803.115.00 692 68.73
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.586.585.00 615 25.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.997.606.00 17 2.65
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.454.060.00 39 0.96
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.145.800.00 55 0.76
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 600.000.00 1 0.40
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 533.830.00 3 0.35
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 459.300.00 182 0.30
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 256.360.00 1 0.17
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 185.287.80 1 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. INTERCITY BROKER AD (17421506) 38.867.255.00 330 25.74
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 37.441.525.00 3 24.79
3. WISE BROKER (17252461) 17.749.570.00 64 11.75
4. PB AGROBANKA - broker (77564856) 15.984.285.00 1 10.58
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.658.610.00 12 5.07
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 2.574.715.00 11 1.70
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.425.995.00 548 1.61
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.353.967.80 23 1.56
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.306.025.00 3 1.53
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.061.670.00 7 1.37


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.346.832.90 15 39.60
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.254.495.35 320 21.17
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 695.993.89 24 11.75
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 479.770.48 114 8.10
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 391.004.40 8 6.60
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 355.557.08 137 6.00
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 256.620.50 220 4.33
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 64.608.22 64 1.09
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.943.67 26 0.51
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 28.351.77 7 0.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.355.072.12 23 39.74
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.432.347.29 83 24.17
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 457.922.90 21 7.73
4. EUROBANK A.D. (17171178) 360.579.81 93 6.08
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 323.684.23 249 5.46
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 186.262.78 8 3.14
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.571.84 38 2.59
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 108.796.01 80 1.84
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.513.18 78 1.73
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 76.329.92 75 1.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 137.903.501.74 621 94.32
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.893.140.53 9 5.40
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 172.188.91 115 0.12
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.769.23 82 0.11
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.938.16 14 0.05
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.301.79 7 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 137.975.439.90 635 94.37
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.719.130.53 5 5.28
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 174.010.00 4 0.12
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 172.188.91 115 0.12
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.769.23 82 0.11
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.301.79 7 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.587.563.300.00 7 15.00
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.307.379.800.00 6 13.38
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.232.164.201.58 14 12.94
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.936.308.105.43 24 11.23
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.105.056.943.60 5 6.41
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.078.842.097.93 14 6.26
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.019.298.028.46 4 5.91
8. EUROBANK A.D. (17171178) 1.017.482.959.35 4 5.90
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 729.648.310.56 3 4.23
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 680.651.072.73 5 3.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.245.173.229.10 132 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.000.000.000.00 8 21.89
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.500.000.000.00 8 21.66
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.000.000.000.00 8 9.12
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.000.000.000.00 5 6.84
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.500.000.000.00 7 5.70
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.900.000.000.00 8 4.97
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.700.000.000.00 8 4.88
8. EUROBANK A.D. (17171178) 10.500.000.000.00 5 4.79
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.500.000.000.00 8 2.96
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.800.000.000.00 7 2.64
11. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.800.000.000.00 7 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 219.290.000.000.00 142 100.00