Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 213.698.090.00 431 20.68
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 117.747.390.00 631 11.40
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 114.797.678.00 1145 11.11
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 108.410.868.00 3 10.49
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 101.129.172.00 158 9.79
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.220.159.00 402 6.51
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 52.150.896.00 288 5.05
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.840.454.00 286 3.95
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.377.380.00 184 3.42
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 31.525.331.00 17 3.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 161.681.098.00 268 15.65
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 157.237.652.00 1153 15.22
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 108.410.868.00 3 10.49
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 98.694.954.00 647 9.55
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.541.977.00 333 4.70
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 47.289.402.00 166 4.58
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.971.265.00 229 4.06
8. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 41.357.541.00 72 4.00
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.758.813.00 111 3.75
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 32.011.962.00 254 3.10


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.593.648.00 11 69.88
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.471.600.00 80 26.19
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 370.760.00 2 3.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOBI BANKA AD (17138669) 6.445.440.00 2 68.31
2. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.787.600.00 79 18.94
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 351.000.00 1 3.72
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 320.080.00 1 3.39
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 200.050.00 5 2.12
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 184.046.00 1 1.95
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.020.00 2 0.85
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 67.772.00 2 0.72


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 208.972.785.00 169 88.16
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.361.000.00 3 3.53
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 5.944.900.00 216 2.51
4. MOBI BANKA AD (17138669) 5.242.000.00 1 2.21
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.683.738.00 16 1.55
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 2.068.179.36 3 0.87
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.087.724.00 47 0.46
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 774.165.00 75 0.33
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 510.030.00 172 0.22
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 170.000.00 7 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SYNERGY CAPITAL AD (17418068) 144.153.276.00 115 60.82
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.360.164.00 17 11.96
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.447.230.00 11 4.83
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.361.000.00 3 3.53
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.815.794.00 1 2.45
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.242.000.00 1 2.21
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.054.200.00 2 1.71
8. PB AGROBANKA - broker (77564856) 3.964.324.00 1 1.67
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.264.347.36 9 1.38
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.055.706.00 12 1.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.024.425.45 17 64.46
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 461.666.04 68 9.84
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 359.267.85 111 7.66
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 343.694.57 160 7.32
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 336.147.69 172 7.16
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 77.732.91 98 1.66
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.615.04 24 0.74
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 33.256.77 19 0.71
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 12.217.80 11 0.26
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.296.18 9 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.056.825.90 11 65.15
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 357.442.36 94 7.62
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 313.274.54 52 6.68
4. EUROBANK A.D. (17171178) 192.748.55 111 4.11
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 158.845.76 67 3.39
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 130.855.20 117 2.79
7. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 95.560.34 21 2.04
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 89.664.28 12 1.91
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 88.385.98 65 1.88
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 56.642.09 5 1.21


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.598.125.62 10 79.83
2. EUROBANK A.D. (17171178) 1.444.633.35 405 15.18
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 260.001.20 2 2.73
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 104.395.87 69 1.10
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.163.35 72 0.81
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.972.05 21 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.592.710.00 8 79.78
2. EUROBANK A.D. (17171178) 1.483.021.02 428 15.58
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 260.001.20 2 2.73
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 104.395.87 69 1.10
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.163.35 72 0.81


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.429.545.762.53 33 21.68
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.124.037.018.63 13 13.91
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.837.615.220.00 10 12.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.628.230.424.85 15 12.24
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.167.114.334.00 12 10.68
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.135.441.152.40 9 7.20
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.677.363.377.50 5 5.66
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.316.445.060.00 4 4.44
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 436.537.800.00 1 1.47
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 388.081.200.00 2 1.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 29.651.973.785.33 145 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.300.000.000.00 8 25.40
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.000.000.000.00 8 22.09
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.500.000.000.00 8 9.08
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.800.000.000.00 7 5.27
5. EUROBANK A.D. (17171178) 12.800.000.000.00 4 4.56
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.000.000.000.00 2 4.27
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.600.000.000.00 7 4.13
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.300.000.000.00 8 3.67
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 9.300.000.000.00 7 3.31
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.200.000.000.00 8 2.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.715.000.000.00 162 100.00