Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 240.656.171.00 364 24.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 238.896.323.00 428 24.56
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 182.836.194.00 790 18.80
4. MOBI BANKA AD (17138669) 77.508.734.00 157 7.97
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 68.122.630.00 96 7.00
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.555.904.00 344 3.45
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.913.498.00 48 2.66
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 19.995.238.00 125 2.06
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 18.144.101.00 37 1.87
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.410.502.00 32 1.38

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 388.339.528.00 135 39.92
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 200.322.058.00 822 20.59
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 75.162.721.00 209 7.73
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 49.194.792.00 54 5.06
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.146.641.00 370 3.82
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.704.591.00 375 3.67
7. ALCO BROKER AD BEOGRAD (17107224) 31.328.322.00 24 3.22
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 22.062.042.00 108 2.27
9. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 16.792.000.00 3 1.73
10. MOBI BANKA AD (17138669) 13.035.027.00 66 1.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 225.238.336.77 257 77.02
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 42.035.400.00 572 14.37
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.050.302.96 114 3.09
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 5.998.400.00 2 2.05
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.553.151.00 96 1.21
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.424.800.00 5 1.17
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.153.620.00 28 1.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 105.503.711.26 232 36.08
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 70.713.366.57 1 24.18
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 38.338.878.48 101 13.11
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.059.195.80 110 10.96
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.895.279.66 49 4.75
6. PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO (08222274) 11.303.821.90 456 3.87
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 5.957.600.00 1 2.04
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.477.106.90 35 1.19
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.179.791.24 8 1.09
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.292.380.46 2 0.78


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 633.615.820.93 1 85.97
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 47.467.268.00 964 6.44
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.686.838.80 5 2.26
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.440.338.00 1 1.55
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.677.752.40 108 1.18
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 7.512.000.00 13 1.02
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.243.496.36 416 0.85
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.050.376.44 6 0.41
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.971.810.00 20 0.27
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 379.720.00 23 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 633.878.809.93 4 86.00
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 30.094.280.00 370 4.08
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.662.088.80 1 2.26
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 11.440.338.00 1 1.55
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.029.296.88 268 1.36
6. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 6.939.600.00 405 0.94
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.043.795.32 130 0.82
8. MAX-DILL DOO BEOGRAD (17110845) 5.496.900.00 38 0.75
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.553.778.36 15 0.48
10. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.712.145.00 73 0.23


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.540.375.27 143 36.60
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.829.577.98 10 26.36
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 571.629.30 255 8.23
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 456.674.41 360 6.58
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 427.137.45 58 6.15
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 421.921.37 7 6.08
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 253.697.44 12 3.65
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 176.427.56 81 2.54
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 124.235.53 23 1.79
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.754.18 9 0.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.773.369.07 13 54.36
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 466.857.45 185 6.73
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 436.012.88 74 6.28
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 321.854.02 3 4.64
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 297.432.25 56 4.28
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 281.369.44 133 4.05
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 279.578.55 82 4.03
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 212.397.48 143 3.06
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 201.905.60 3 2.91
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 184.209.12 89 2.65


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.007.341.80 18 92.28
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 724.001.74 241 6.07
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 121.362.00 71 1.02
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.389.34 37 0.28
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.270.01 16 0.19
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 11.134.42 8 0.09
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.029.18 5 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.767.788.02 23 90.27
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 755.300.93 262 6.33
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 250.688.20 3 2.10
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 121.362.00 71 1.02
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.389.34 37 0.28


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.625.103.779.38 21 13.16
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.194.304.841.30 16 11.00
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.100.465.268.75 10 10.53
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.091.965.978.50 7 10.49
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.835.997.614.34 20 9.20
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.753.407.693.67 7 8.79
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.554.952.950.00 7 7.80
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.074.529.900.39 8 5.39
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.041.220.697.74 8 5.22
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 482.079.242.50 3 2.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.945.835.230.88 136 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.500.000.000.00 4 28.45
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.500.000.000.00 4 19.46
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 14.900.000.000.00 4 8.92
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.700.000.000.00 4 8.20
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.500.000.000.00 4 6.89
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.000.000.000.00 4 5.39
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.900.000.000.00 4 5.33
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 8.300.000.000.00 4 4.97
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.000.000.000.00 3 2.99
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.100.000.000.00 3 2.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 166.980.000.000.00 80 100.00