Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 193.351.730.00 26344 18.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 191.223.389.00 22959 18.65
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 157.552.194.00 8298 15.36
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 94.621.678.00 24474 9.23
5. MOBI BANKA AD (17138669) 54.646.149.00 126 5.33
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.763.942.00 5441 5.14
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 39.913.136.00 1113 3.89
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.419.747.00 6675 3.55
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 32.633.098.00 1705 3.18
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.622.233.00 2454 2.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 220.797.606.00 93205 21.53
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 164.194.280.00 4937 16.01
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 68.224.733.00 4387 6.65
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 64.619.318.00 528 6.30
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 53.829.285.00 469 5.25
6. MOBI BANKA AD (17138669) 53.242.073.00 265 5.19
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.367.275.00 4972 5.11
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 48.806.537.00 1112 4.76
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.273.893.00 1076 4.02
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 36.868.409.00 670 3.59


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.688.900.00 159 31.17
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.359.974.00 39 26.90
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.424.250.00 163 14.24
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.043.646.00 55 13.01
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.596.250.00 25 11.57
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 617.100.00 9 1.99
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 347.400.00 47 1.12
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.500.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.887.000.00 111 22.16
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.992.990.00 179 19.28
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.832.174.00 85 15.55
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.759.058.00 8 15.31
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.551.562.00 61 14.64
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 886.238.00 6 2.85
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 837.480.00 3 2.69
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 624.290.00 2 2.01
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 267.582.00 3 0.86
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 261.026.00 2 0.84


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 875.877.838.15 2 93.52
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.738.500.00 341 2.21
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 10.644.677.00 33 1.14
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.857.419.00 1 1.05
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.344.000.00 17 0.78
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.605.340.00 50 0.60
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.325.800.00 59 0.36
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.073.750.00 2 0.22
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.007.950.00 1 0.11
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 71.400.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 875.877.838.15 2 93.52
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.351.480.00 47 1.75
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.450.740.00 2 1.54
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.857.419.00 1 1.05
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.037.600.00 35 0.86
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.065.760.00 345 0.75
7. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.338.120.00 33 0.14
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.007.950.00 1 0.11
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 707.143.00 3 0.08
10. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 665.280.00 2 0.07


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.169.859.22 102 31.77
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 991.630.11 351 26.93
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 521.841.19 46 14.17
4. MOBI BANKA AD (17138669) 485.569.46 221 13.19
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 286.608.63 54 7.78
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 67.501.80 37 1.83
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 52.021.10 30 1.41
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 29.739.21 47 0.81
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 19.195.06 14 0.52
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.079.61 9 0.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.315.431.36 108 35.73
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 366.312.00 3 9.95
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 293.039.92 108 7.96
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 257.249.65 134 6.99
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 209.492.52 133 5.69
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 190.903.52 8 5.19
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 185.319.53 103 5.03
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 153.429.80 18 4.17
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 114.031.89 86 3.10
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 111.250.27 11 3.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.209.794.76 17 82.69
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.200.526.31 267 12.09
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 303.299.12 7 3.06
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 107.613.44 25 1.08
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.556.31 27 0.65
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.561.92 21 0.36
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.487.43 10 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.326.322.72 25 83.87
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.242.575.66 298 12.52
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 200.204.71 1 2.02
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 107.613.44 25 1.08
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.122.76 25 0.51


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.375.042.300.00 7 14.14
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.344.091.785.48 14 13.96
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.331.903.659.55 20 13.88
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.043.583.506.39 5 12.17
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.643.996.150.00 4 9.79
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.400.040.400.00 7 8.34
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.057.187.444.89 9 6.29
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 653.029.200.00 3 3.89
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 580.690.900.00 3 3.46
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 496.005.981.30 5 2.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.796.257.268.56 99 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.500.000.000.00 5 29.32
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.750.000.000.00 5 24.03
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 14.500.000.000.00 5 8.77
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.100.000.000.00 5 6.71
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.000.000.000.00 4 6.65
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.100.000.000.00 5 3.69
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.300.000.000.00 4 3.20
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.100.000.000.00 3 3.08
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.100.000.000.00 5 2.48
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.000.000.000.00 3 2.42
11. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 4.000.000.000.00 5 2.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 165.430.000.000.00 91 100.00