Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.846.157.364.00 6150 48.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 660.171.993.00 11681 17.47
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 442.243.565.00 35067 11.70
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 152.984.798.00 896 4.05
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 88.700.538.00 1392 2.35
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 87.782.470.00 78 2.32
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 87.604.395.00 11227 2.32
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 71.362.577.00 180 1.89
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 54.375.647.00 682 1.44
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 51.432.565.00 489 1.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 890.368.362.00 4012 23.56
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 468.047.160.00 3850 12.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 415.594.804.00 4214 11.00
4. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 388.674.446.00 141 10.28
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 257.958.043.00 503 6.83
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 203.898.667.00 1029 5.40
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 203.777.277.00 582 5.39
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 162.235.364.00 456 4.29
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 131.482.796.00 66397 3.48
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 129.314.161.00 712 3.42


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 26.285.688.00 117 36.62
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.721.570.00 490 35.83
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 10.197.000.00 4 14.20
4. EUROBANK A.D. (17171178) 8.012.725.00 37 11.16
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.354.000.00 28 1.89
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 153.405.00 5 0.21
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.648.00 3 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.007.741.00 389 39.01
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.956.388.00 7 13.87
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.108.658.00 9 9.90
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.917.651.00 88 9.64
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.048.245.00 47 8.43
6. EUROBANK A.D. (17171178) 5.630.124.00 25 7.84
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.788.000.00 60 2.49
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.080.480.00 6 1.51
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 953.263.00 11 1.33
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 947.998.00 11 1.32


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 135.408.780.00 733 42.81
2. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 89.322.869.16 2 28.24
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 42.330.400.00 6 13.38
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 21.715.396.91 2 6.87
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.932.620.00 66 5.04
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.814.802.00 16 1.84
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 4.411.305.00 18 1.39
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.330.020.00 16 0.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 89.360.777.16 3 28.25
2. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 60.061.716.00 260 18.99
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 43.001.325.00 7 13.60
4. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 24.380.460.00 79 7.71
5. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 21.715.396.91 2 6.87
6. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 18.764.460.00 126 5.93
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.317.658.00 75 5.48
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.920.450.00 50 2.82
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 4.234.464.00 31 1.34
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.900.879.00 36 1.23


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 331.755.09 208 27.68
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 297.094.71 124 24.79
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 217.866.90 62 18.18
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 155.652.02 111 12.99
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 49.489.95 33 4.13
6. EUROBANK A.D. (17171178) 29.363.70 21 2.45
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 28.050.39 21 2.34
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 20.672.42 8 1.72
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.947.24 31 1.00
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.143.85 10 0.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 331.143.25 144 27.63
2. EUROBANK A.D. (17171178) 194.357.58 104 16.22
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 180.664.08 92 15.07
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 92.811.35 19 7.74
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 91.459.96 29 7.63
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.212.93 24 5.27
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 60.992.19 67 5.09
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 58.076.30 38 4.85
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 40.220.11 73 3.36
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 17.946.15 1 1.50


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.367.350.00 2 65.87
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.038.672.22 5 25.66
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 542.355.00 1 3.45
4. EUROBANK A.D. (17171178) 352.303.10 203 2.24
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 200.711.88 3 1.28
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 137.646.94 51 0.87
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 101.103.93 41 0.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.949.714.44 4 69.57
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.199.374.66 7 26.68
3. EUROBANK A.D. (17171178) 410.295.51 208 2.61
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 137.646.94 51 0.87
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.111.52 36 0.27


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.390.915.776.94 24 33.86
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.001.592.783.93 14 13.04
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.689.665.145.07 6 8.76
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.318.148.092.82 7 7.55
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.167.963.920.00 5 7.06
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.127.314.408.90 13 6.93
7. EUROBANK A.D. (17171178) 1.953.083.400.00 2 6.36
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.641.279.879.80 7 5.35
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 922.567.697.21 6 3.01
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 543.208.914.00 2 1.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 30.691.913.244.33 109 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.200.000.000.00 5 24.59
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.000.000.000.00 5 13.55
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.900.000.000.00 5 7.76
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.700.000.000.00 5 7.14
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.000.000.000.00 5 6.77
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 12.600.000.000.00 5 6.56
7. EUROBANK A.D. (17171178) 11.000.000.000.00 2 5.73
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.600.000.000.00 5 3.96
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.500.000.000.00 2 3.39
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.200.000.000.00 5 3.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 191.930.000.000.00 109 100.00