Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.221.569.599.00 22 91.06
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 312.913.032.00 13563 2.54
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.986.805.00 19897 1.60
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 174.336.869.00 5565 1.41
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 112.128.865.00 6148 0.91
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 107.458.027.00 5177 0.87
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 91.976.592.00 795 0.75
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 26.618.170.00 46 0.22
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.985.989.00 162 0.17
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 16.912.504.00 627 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.210.022.324.00 8 90.96
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 288.350.344.00 1211 2.34
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 255.770.015.00 281 2.08
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 107.392.587.00 49233 0.87
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 81.683.836.00 259 0.66
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 79.633.412.00 788 0.65
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.686.425.00 670 0.53
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 53.881.532.00 70 0.44
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 45.806.978.00 321 0.37
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 41.674.944.00 169 0.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 829.952.409.20 350 94.62
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.211.123.00 26 1.96
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.519.500.00 71 1.54
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.579.680.00 2 1.21
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.067.650.00 13 0.35
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 2.250.900.00 30 0.26
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 546.480.00 3 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 442.363.704.65 1 50.43
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 99.602.841.95 74 11.36
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.241.000.00 3 11.20
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 60.216.180.70 134 6.87
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.468.599.35 137 5.64
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 34.102.101.20 6 3.89
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.086.701.10 34 2.75
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.550.458.50 3 2.46
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 15.682.884.20 28 1.79
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.598.866.75 15 1.21


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.800.749.311.19 163 96.15
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 30.353.361.77 217 1.62
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 18.397.454.40 18 0.98
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.193.872.73 51 0.65
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.866.489.60 193 0.21
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.859.187.25 1 0.21
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.549.800.00 63 0.08
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.062.538.26 9 0.06
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 592.126.50 1 0.03
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 58.397.27 1 0.00
11. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.260.00 75 0.00
12. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 79.872.95 3 0.00
13. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 69.500.00 1 0.00
14. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 54.840.00 1 0.00
15. MOBI BANKA AD (17138669) 29.550.00 1 0.00
16. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 25.350.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.049.572.077.22 4 56.04
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 284.187.551.76 14 15.17
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 243.312.393.66 50 12.99
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 79.661.772.47 37 4.25
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 73.054.076.54 58 3.90
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.230.033.54 42 1.88
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 26.603.786.84 22 1.42
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.570.427.91 23 1.15
9. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 11.826.530.00 23 0.63
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 11.606.736.76 1 0.62


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 868.516.39 17 56.44
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 397.251.50 1 25.82
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 131.544.24 91 8.55
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 63.045.47 26 4.10
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 33.243.55 9 2.16
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.401.83 8 1.85
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.980.00 2 0.58
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 7.666.04 6 0.50
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 125.11 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.254.493.51 15 81.53
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 64.935.77 43 4.22
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 53.362.59 33 3.47
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.377.34 12 2.82
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 23.256.77 3 1.51
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 20.345.10 2 1.32
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.035.32 11 1.04
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.324.13 15 0.67
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.176.78 1 0.66
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.117.86 1 0.66


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.298.476.08 5 96.24
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 177.944.94 46 3.23
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 17.294.11 2 0.31
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.447.94 3 0.12
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.393.66 3 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.868.688.62 3 52.11
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.800.416.53 1 32.70
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 646.665.04 3 11.75
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 177.944.94 46 3.23
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.447.94 3 0.12
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.393.66 3 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.830.724.737.86 25 46.15
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.290.916.140.30 7 20.64
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.733.878.500.00 6 18.47
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 896.190.000.00 2 3.50
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 769.156.000.00 1 3.00
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 598.833.495.00 1 2.34
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 537.714.000.00 1 2.10
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 425.669.420.04 3 1.66
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 218.444.986.56 3 0.85
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 199.903.278.90 1 0.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 25.635.896.858.66 51 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 49.000.000.000.00 8 23.33
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.000.000.000.00 8 19.52
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.350.000.000.00 12 10.64
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.500.000.000.00 7 9.76
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.800.000.000.00 11 7.05
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 12.150.000.000.00 12 5.79
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.176.470.000.00 5 5.32
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.564.820.000.00 4 5.03
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.787.500.000.00 6 4.66
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.253.240.000.00 11 3.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 210.000.000.000.00 116 100.00