Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.932.131.660.00 4262 44.23
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.837.116.911.00 374 27.71
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.278.683.226.00 323 19.29
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 202.324.618.00 4 3.05
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 115.212.095.00 6839 1.74
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 95.773.873.00 4766 1.44
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 46.051.126.00 1201 0.69
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.217.735.00 1380 0.44
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.041.379.00 961 0.36
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.207.113.00 327 0.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.866.197.356.00 132 43.24
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.852.707.568.00 134 27.95
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 846.927.633.00 1001 12.78
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 658.825.452.00 7 9.94
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 120.492.297.00 94 1.82
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.389.087.00 434 0.96
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 50.036.228.00 18982 0.75
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.000.862.00 587 0.60
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 36.004.063.00 70 0.54
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.589.122.00 99 0.22
11. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 14.536.391.00 64 0.22


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 458.136.000.00 9 79.02
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.354.791.37 63 8.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 37.475.200.00 17 6.46
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.746.100.00 10 5.30
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.919.400.00 19 0.33
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 798.000.00 25 0.14
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 324.750.00 8 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 456.576.000.00 2 78.75
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.378.665.37 7 7.14
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.733.500.00 9 5.30
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.631.179.83 32 3.73
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.737.133.75 33 2.37
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.501.017.55 5 0.95
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.321.232.48 35 0.92
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.069.741.52 2 0.36
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 614.127.85 1 0.11
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 574.928.20 1 0.10


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.100.100.00 384 28.97
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.353.568.86 141 26.46
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 16.329.073.50 71 23.54
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.194.802.78 97 7.49
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 3.408.520.00 183 4.91
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.398.776.00 98 3.46
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.240.092.89 1 3.23
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 749.799.80 5 1.08
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 487.705.50 4 0.70
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 111.795.30 1 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.725.145.33 279 21.23
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.623.504.85 41 12.43
3. Vojvodjanska banka broker (78074313) 7.032.000.00 53 10.14
4. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 6.659.810.23 121 9.60
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.586.978.69 30 6.61
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.033.155.00 3 4.37
7. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 2.758.858.00 25 3.98
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.509.976.97 4 3.62
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.221.144.00 55 3.20
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.760.910.00 15 2.54


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 385.314.12 189 89.85
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 10.156.26 1 2.37
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.086.09 4 2.12
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 8.138.40 3 1.90
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.781.28 2 1.81
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.401.33 3 1.03
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.898.29 1 0.68
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 637.42 2 0.15
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 448.60 1 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 97.730.00 1 22.79
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 89.639.33 17 20.90
3. EUROBANK A.D. (17171178) 57.434.44 54 13.39
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.499.08 25 8.28
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.087.45 12 6.78
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 21.626.06 29 5.04
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 16.686.60 2 3.89
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 13.568.77 12 3.16
9. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 13.240.41 4 3.09
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 13.118.32 14 3.06


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 303.282.54 1 55.31
2. EUROBANK A.D. (17171178) 147.945.05 75 26.98
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 87.405.73 2 15.94
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.731.83 9 1.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 303.282.54 1 55.31
2. EUROBANK A.D. (17171178) 147.945.05 75 26.98
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 85.876.18 1 15.66
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.731.83 9 1.77
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.529.55 1 0.28


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.028.165.548.15 19 34.27
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.328.529.826.96 14 17.90
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.689.287.259.88 11 9.01
4. EUROBANK A.D. (17171178) 3.000.000.000.00 3 7.33
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.501.119.604.25 7 6.11
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.283.667.214.39 10 5.58
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.923.169.889.93 8 4.70
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 1.615.054.383.68 4 3.95
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.229.891.900.00 4 3.00
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.160.302.700.00 4 2.83

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 40.937.666.259.83 103 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 83.000.000.000.00 14 17.29
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.787.870.000.00 9 16.21
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.351.250.000.00 6 12.78
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.000.000.000.00 10 7.50
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.500.000.000.00 10 7.19
6. EUROBANK A.D. (17171178) 33.700.000.000.00 12 7.02
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 31.750.000.000.00 14 6.61
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.000.000.000.00 13 5.00
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.200.000.000.00 10 2.96
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.300.000.000.00 8 2.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 480.000.000.000.00 206 100.00