Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.783.860.00 6087 22.09
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.960.023.00 2204 18.04
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 51.299.078.00 66 12.35
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.191.401.00 1929 11.60
5. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 31.414.625.00 104 7.56
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.960.143.00 4255 7.21
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.635.724.00 1050 7.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.122.494.00 1532 7.01
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.116.950.00 84 1.23
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.044.669.00 361 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 114.239.051.00 809 27.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 50.248.141.00 367 12.09
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 40.010.379.00 16179 9.63
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.980.391.00 27 9.38
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.063.155.00 429 8.68
6. TELENOR BANKA AD BEOGRAD (17138669) 33.108.746.00 17 7.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.203.393.00 142 7.27
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.780.662.00 71 3.32
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.261.071.00 49 2.47
10. FIMAKS RAČUNOVODSTVO A.D. BEOG (17341189) 8.907.600.00 1 2.14


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 482.294.900.00 45 84.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.865.100.00 17 6.44
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.618.356.00 62 5.70
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.401.000.00 55 3.22
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 2.121.540.00 37 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 466.550.000.00 1 81.52
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.921.090.00 115 5.40
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 17.933.850.00 1 3.13
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.136.480.00 3 2.82
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.627.900.00 35 2.38
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.357.796.00 1 1.81
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.631.530.00 24 1.16
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.952.800.00 8 0.34
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.767.000.00 5 0.31
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.760.000.00 3 0.31


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.393.850.00 221 67.23
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.037.897.55 3 9.44
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.016.910.90 3 9.25
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 758.701.09 10 6.90
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 339.495.00 5 3.09
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 283.584.32 2 2.58
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 160.000.00 1 1.45
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 6.744.15 1 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. WISE BROKER (17252461) 3.443.520.00 84 31.31
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.245.026.60 17 20.41
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.028.080.00 10 9.35
4. FIMAKS RAČUNOVODSTVO A.D. BEOG (17341189) 982.600.00 70 8.94
5. BELGRADE INDEPENDENT BROKER AD (17320858) 885.660.00 30 8.05
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 679.203.04 11 6.18
7. BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D (17456164) 530.432.00 1 4.82
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 465.804.32 5 4.24
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 171.000.00 2 1.55
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 148.560.00 4 1.35


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 377.243.48 184 37.51
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 201.019.87 6 19.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 160.621.53 24 15.97
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 66.114.63 24 6.57
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.722.35 12 6.44
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.425.63 14 6.01
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.379.96 1 4.11
8. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (07074433) 22.313.87 10 2.22
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 7.114.42 4 0.71
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.196.05 3 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 290.611.53 84 28.90
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 277.453.78 5 27.59
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.250.46 12 8.48
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 69.668.39 36 6.93
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 62.000.78 52 6.16
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.470.01 22 6.01
7. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 50.485.47 1 5.02
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.305.47 21 5.00
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 24.626.61 18 2.45
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 23.347.94 23 2.32


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 266.301.57 109 85.24
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 38.580.28 11 12.35
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.013.50 1 2.24
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 512.42 1 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 266.301.57 109 85.24
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 38.580.28 11 12.35
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.013.50 1 2.24
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 512.42 1 0.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 1.457.711.900.00 3 21.56
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.231.312.200.00 3 18.21
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.109.407.200.00 4 16.41
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 987.674.000.00 3 14.61
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 499.146.557.98 1 7.38
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 382.407.200.00 1 5.66
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 279.444.061.40 5 4.13
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 278.402.200.00 3 4.12
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 247.843.476.62 2 3.67
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 148.151.100.00 2 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.760.079.039.78 31 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.350.000.000.00 7 21.20
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 47.000.000.000.00 7 15.98
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.500.000.000.00 8 15.81
4. SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (07552335) 24.500.000.000.00 11 8.33
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.200.000.000.00 10 6.87
6. EUROBANK A.D. (17171178) 17.000.000.000.00 6 5.78
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 15.600.000.000.00 12 5.30
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.455.560.000.00 4 5.26
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.000.000.000.00 12 2.72
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.800.000.000.00 9 2.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 294.100.000.000.00 135 100.00