Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 199.805.091.00 834 25.40
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 115.952.159.00 7326 14.74
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 114.387.360.00 1210 14.54
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 108.371.024.00 2120 13.77
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.209.713.00 2912 7.91
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 51.814.306.00 848 6.59
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.028.406.00 3947 6.10
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 31.601.428.00 909 4.02
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 24.632.650.00 6 3.13
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.517.801.00 768 1.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 295.996.993.00 61 37.62
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 93.974.442.00 838 11.94
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 79.901.385.00 25 10.16
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 66.489.292.00 480 8.45
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 47.896.222.00 18374 6.09
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.975.073.00 515 4.57
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 29.004.107.00 97 3.69
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 25.364.729.00 46 3.22
9. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 24.081.050.00 2 3.06
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.540.461.00 72 1.72


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 50.710.000.00 62 76.84
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.006.000.00 7 12.13
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.833.000.00 74 5.81
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.799.888.00 105 4.24
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 643.000.00 18 0.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.393.824.00 14 29.39
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.056.700.00 3 22.82
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.462.054.00 27 18.88
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.777.758.00 25 13.30
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 3.637.550.00 70 5.51
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.488.850.00 89 3.77
7. EUROBANK A.D. (17171178) 1.032.000.00 1 1.56
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 743.300.00 4 1.13
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 590.750.00 12 0.90
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 518.050.00 4 0.79


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.690.018.00 152 53.61
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.232.555.08 77 13.60
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.256.541.76 18 10.46
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.120.580.00 3 6.81
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.755.747.05 4 5.64
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.251.000.00 217 4.02
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 964.372.80 20 3.10
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 466.728.80 2 1.50
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 234.603.23 3 0.75
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 110.352.78 3 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.000.115.08 2 19.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.584.008.73 32 14.72
3. HALKBANK - broker (17601093) 2.859.349.00 68 9.18
4. AC HOLDING DOO BEOGRAD (17402714) 2.703.942.00 4 8.69
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.594.956.80 4 8.34
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.193.301.47 13 7.05
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.173.000.00 162 6.98
8. INTERCITY BROKER AD (17421506) 1.250.500.00 73 4.02
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.150.865.28 19 3.70
10. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 1.145.200.00 8 3.68


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 1.036.360.20 3 46.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 329.019.99 11 14.90
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 296.876.56 11 13.45
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 237.418.89 160 10.75
5. MOBI BANKA AD (17138669) 143.403.66 97 6.49
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 143.095.74 16 6.48
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 19.682.65 16 0.89
8. EUROBANK A.D. (17171178) 1.425.32 2 0.06
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 752.34 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.118.480.73 29 50.66
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 429.472.58 41 19.45
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 329.295.36 3 14.91
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 97.124.33 62 4.40
5. EUROBANK A.D. (17171178) 75.054.16 66 3.40
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 56.619.16 40 2.56
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 39.357.87 31 1.78
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.808.94 12 0.99
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.292.24 8 0.83
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.602.75 11 0.66


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 121.221.31 48 66.19
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 34.040.00 14 18.59
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 14.383.32 3 7.85
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.499.98 13 7.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 121.221.31 48 66.19
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 34.040.00 14 18.59
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.499.98 13 7.37
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 11.997.56 1 6.55
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.385.76 2 1.30


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.327.339.600.00 10 34.39
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.176.349.104.95 9 20.50
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.426.795.800.00 7 9.21
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.021.422.500.00 3 6.59
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 814.028.847.26 2 5.25
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 775.994.611.84 6 5.01
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 745.485.200.00 2 4.81
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 581.212.319.40 2 3.75
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 452.441.000.00 1 2.92
10. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 293.044.200.00 1 1.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.492.118.544.71 50 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.884.240.000.00 8 20.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.523.170.000.00 6 18.34
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 56.992.890.000.00 12 14.62
4. EUROBANK A.D. (17171178) 28.395.730.000.00 9 7.28
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.000.000.000.00 4 5.64
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.500.000.000.00 11 5.51
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.209.980.000.00 12 4.67
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 18.000.000.000.00 9 4.62
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.500.000.000.00 11 2.95
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 9.200.000.000.00 9 2.36
11. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.200.000.000.00 14 2.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 389.950.000.000.00 184 100.00