Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2020. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 222.235.418.00 413 34.58
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 164.359.910.00 116 25.58
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 119.339.185.00 83 18.57
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 40.367.576.00 137 6.28
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 33.314.686.00 95 5.18
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 30.738.929.00 485 4.78
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.988.519.00 387 2.18
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.239.100.00 5 0.82
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.793.035.00 52 0.75
10. TEZORO BROKER AD (17417606) 2.142.218.00 14 0.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 172.627.843.00 142 26.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 99.191.544.00 58 15.44
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 98.874.979.00 68 15.39
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 68.762.342.00 5 10.70
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 51.075.292.00 269 7.95
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.876.721.00 114 4.96
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.303.116.00 11 4.09
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 19.167.652.00 775 2.98
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.441.592.00 192 2.87
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.205.008.00 68 2.52


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 50.171.100.00 169 40.29
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.144.343.00 159 31.43
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 14.741.726.00 48 11.84
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.323.000.00 13 8.29
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.202.000.00 20 4.98
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 3.911.000.00 114 3.14
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 39.000.00 2 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 47.015.009.00 249 37.75
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.508.058.00 2 15.67
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.004.658.00 26 8.84
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.407.261.00 34 5.95
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.774.669.00 30 5.44
6. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 6.232.500.00 12 5.00
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.010.250.00 8 4.83
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 5.284.631.00 44 4.24
9. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 3.736.000.00 1 3.00
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.956.194.00 27 2.37


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 46.408.862.513.05 1 99.85
2. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 46.213.160.28 1 0.10
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.859.575.00 2 0.03
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 2.620.105.76 10 0.01
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 88.800.00 1 0.00
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 703.500.00 2 0.00
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.018.250.00 445 0.00
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 860.013.24 3 0.00
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 123.500.00 1 0.00
10. EUROBANK A.D. (17171178) 776.000.00 8 0.00
11. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 151.671.75 1 0.00
12. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.061.473.47 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 46.408.862.513.05 1 99.85
2. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 46.213.160.28 1 0.10
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.640.574.44 5 0.03
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 88.800.00 1 0.00
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.000.00 2 0.00
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 89.500.00 1 0.00
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 172.000.00 2 0.00
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.908.000.00 439 0.00
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 247.281.20 3 0.00
10. ABC BROKER (20425512) 29.429.12 1 0.00
11. EUROBANK A.D. (17171178) 703.500.00 2 0.00
12. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 367.671.75 3 0.00
13. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.003.133.37 2 0.00
14. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.694.146.00 6 0.00
15. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 374.500.00 4 0.00
16. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 900.853.34 3 0.00
17. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 37.500.00 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.864.791.275.00 4 71.20
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.372.757.660.00 2 28.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 8.237.548.935.00 6 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 75.000.000.000.00 5 58.67
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 19.300.000.000.00 5 15.10
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 14.899.790.000.00 5 11.66
4. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 7.840.000.000.00 5 6.13
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.800.000.000.00 1 4.54
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 2.601.830.000.00 4 2.04
7. EUROBANK A.D. (17171178) 2.261.540.000.00 1 1.77
8. MOBI BANKA AD (17138669) 136.840.000.00 1 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 120.000.000.000.00 22 93.87
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.517.000.000.00 3 5.10
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.176.000.000.00 1 0.92
4. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 147.000.000.00 1 0.11