Statistički prikaz vlasništva AD - stanje na prethodni danIzdavalac (matični broj) ISIN
AD AERODROM NIKOLA TESLA BGD (07036540) RSANTBE11090
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD (20661283) RSAFBGE86087