PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2020. do 23. 09. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2020
65
54,227,705.00
02.09.2020
49
11,075,315.00
03.09.2020
33
3,299,746.00
04.09.2020
21
6,488,345.00
07.09.2020
45
5,423,104.00
08.09.2020
36
1,268,775.00
09.09.2020
29
1,720,529.00
10.09.2020
36
7,651,487.00
11.09.2020
37
9,694,462.00
14.09.2020
42
2,354,339.00
15.09.2020
28
7,391,365.00
16.09.2020
75
7,646,328.00
17.09.2020
38
6,657,046.00
18.09.2020
42
4,182,056.00
21.09.2020
43
2,236,958.00
22.09.2020
30
741,836.00
23.09.2020
40
2,136,970.00
Ukupno:
689
134,196,366.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.09.2020
18
600,800.00
10.09.2020
7
1,047,337.00
Ukupno:
25
1,648,137.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.09.2020
3
12,500,000,000.00
09.09.2020
4
19,000,000,000.00
10.09.2020
2
752,557,464.00
11.09.2020
2
1,130,914.24
14.09.2020
1
2,329,600.00
15.09.2020
1
700,246.55
16.09.2020
4
15,000,000,000.00
17.09.2020
7
3,300,829,402.64
18.09.2020
1
500,279.04
22.09.2020
1
4,846,493.59
23.09.2020
3
40,000,000,000.00
Ukupno:
29
90,562,894,400.06
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
09.09.2020
2
8,225,000,000.00
10.09.2020
1
15,275,000,000.00
11.09.2020
28
1,503,600,000.00
Ukupno:
31
25,003,600,000.00