PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2018. do 17. 08. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2018
393
38,282,323.00
02.08.2018
165
4,460,679.00
03.08.2018
190
2,825,976.00
06.08.2018
155
6,962,596.00
07.08.2018
222
12,534,213.00
08.08.2018
155
8,424,002.00
09.08.2018
197
25,332,208.00
10.08.2018
188
3,460,117.00
13.08.2018
250
252,324,207.00
14.08.2018
79
5,004,562.00
15.08.2018
57
60,586,304.00
16.08.2018
137
637,538.00
17.08.2018
190
45,663,461.00
Ukupno:
2378
466,498,186.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.08.2018
6
1,460,363.75
Ukupno:
6
1,460,363.75
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2018
16
75,050,000,000.00
07.08.2018
2
549,579.08
08.08.2018
18
80,000,000,000.00
09.08.2018
13
3,442,624,219.36
10.08.2018
1
300,316.26
15.08.2018
18
55,900,000,000.00
16.08.2018
10
6,923,416,172.80
Ukupno:
78
221,316,890,287.50
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.08.2018
1
230,383.53
09.08.2018
1
3,220,000.00
10.08.2018
2
12,527,328.33
13.08.2018
1
1,395,347.08
16.08.2018
1
20,000,000.00
Ukupno:
6
37,373,058.94