PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2018. do 12. 10. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2018
157
1,870,562.00
02.10.2018
195
2,309,327.00
03.10.2018
171
3,453,817.00
04.10.2018
242
9,128,112.00
05.10.2018
178
7,430,684.00
08.10.2018
162
1,911,803.00
09.10.2018
164
54,148,110.00
10.10.2018
203
6,313,773.00
11.10.2018
207
12,983,085.00
12.10.2018
187
7,439,141.00
Ukupno:
1866
106,988,414.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.10.2018
38
23,610,540.00
03.10.2018
154
519,681,106.00
Ukupno:
192
543,291,646.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.10.2018
14
40,000,000,000.00
08.10.2018
3
2,531,322.47
10.10.2018
18
50,000,000,000.00
11.10.2018
1
399,614.02
Ukupno:
36
90,002,930,936.49
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.10.2018
1
2,500,000.00
Ukupno:
1
2,500,000.00