PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2019. do 15. 11. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2019
103
3,596,271.00
04.11.2019
104
10,313,733.00
05.11.2019
146
13,254,576.00
06.11.2019
275
55,520,644.00
07.11.2019
131
44,481,961.00
08.11.2019
114
27,731,996.00
12.11.2019
110
700,792,426.00
13.11.2019
93
2,067,772,865.00
14.11.2019
197
11,066,665.00
15.11.2019
104
27,283,119.00
Ukupno:
1377
2,961,814,256.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.11.2019
3
366,000.00
06.11.2019
131
1,130,424.00
15.11.2019
1
200,176,866.00
Ukupno:
135
201,673,290.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.11.2019
1
1,188,970.00
05.11.2019
2
999,944.29
06.11.2019
10
65,000,000,000.00
07.11.2019
21
5,166,999,622.80
13.11.2019
12
60,000,000,000.00
14.11.2019
1
4,800,514.45
15.11.2019
1
970,211.13
Ukupno:
48
130,174,959,262.67
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.11.2019
1
180,000.00
14.11.2019
9
30,527,000.00
Ukupno:
10
30,707,000.00