PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 09. 2017. do 20. 09. 2017.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.09.2017
331
12,698,128.00
04.09.2017
297
25,983,440.00
05.09.2017
273
8,444,985.00
06.09.2017
287
15,970,967.00
07.09.2017
226
13,422,860.00
08.09.2017
170
5,956,288.00
11.09.2017
199
11,412,363.00
12.09.2017
304
29,347,013.00
13.09.2017
154
11,587,530.00
14.09.2017
205
12,591,876.00
15.09.2017
198
13,980,089.00
18.09.2017
295
18,441,554.00
19.09.2017
312
17,290,760.00
20.09.2017
426
7,559,485.00
Ukupno:
3677
204,687,338.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.09.2017
1
6,715,584.00
08.09.2017
25
3,006,631.25
13.09.2017
37
12,173,250.00
14.09.2017
31
1,595,000.00
Ukupno:
94
23,490,465.25
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.09.2017
38
15,321,464,215.91
06.09.2017
19
85,000,000,000.00
07.09.2017
2
2,199,766.89
08.09.2017
2
2,299,846.41
13.09.2017
15
78,200,000,000.00
14.09.2017
1
99,934.25
20.09.2017
12
53,300,000,000.00
Ukupno:
89
231,826,063,763.46
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.09.2017
21
569,566,098.59
05.09.2017
6
25,172,222.50
11.09.2017
31
1,505,193,784.22
Ukupno:
58
2,099,932,105.31