PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 10. 2019. do 17. 10. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.10.2019
126
33,761,682.00
02.10.2019
85
8,540,632.00
03.10.2019
157
10,327,286.00
04.10.2019
189
48,511,021.00
07.10.2019
84
119,339,634.00
08.10.2019
104
78,514,511.00
09.10.2019
184
10,275,687.00
10.10.2019
130
25,404,007.00
11.10.2019
162
59,645,653.00
14.10.2019
188
21,946,173.00
15.10.2019
197
22,028,847.00
16.10.2019
212
43,523,853.00
17.10.2019
164
40,858,734.00
Ukupno:
1982
522,677,720.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.10.2019
2
27,637,732.00
07.10.2019
34
92,414,019.02
16.10.2019
255
384,907,975.00
Ukupno:
291
504,959,726.02
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.10.2019
13
75,000,000,000.00
03.10.2019
19
18,938,550,854.16
04.10.2019
1
159,634.98
09.10.2019
13
60,000,000,000.00
10.10.2019
1
1,199,846.01
14.10.2019
1
199,839.42
16.10.2019
9
30,000,000,000.00
17.10.2019
1
999,963.64
Ukupno:
58
183,941,110,138.21
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.10.2019
1
2,600,000.00
09.10.2019
1
12,000,000.00
17.10.2019
2
14,695,557.00
Ukupno:
4
29,295,557.00