PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2018. do 18. 06. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2018
156
46,284,365.00
04.06.2018
204
7,341,843.00
05.06.2018
208
33,403,180.00
06.06.2018
107
5,613,748.00
07.06.2018
223
2,009,805.00
08.06.2018
130
3,819,112.00
11.06.2018
108
47,519,707.00
12.06.2018
196
10,337,532.00
13.06.2018
135
4,351,594.00
14.06.2018
434
17,026,314.00
15.06.2018
169
3,656,027.00
18.06.2018
171
9,152,314.00
Ukupno:
2241
190,515,541.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2018
6
140,400.00
05.06.2018
8
497,400.00
06.06.2018
14
4,087,200.00
Ukupno:
28
4,725,000.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.06.2018
2
3,959,092.00
05.06.2018
1
730,424.40
06.06.2018
18
95,000,000,000.00
07.06.2018
14
5,559,747,476.40
11.06.2018
1
3,435,900.00
12.06.2018
2
869,996.63
13.06.2018
17
85,000,000,000.00
14.06.2018
2
1,500,522.34
18.06.2018
1
800,239.47
Ukupno:
58
185,571,043,651.24
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2018
1
384,974.27
05.06.2018
33
1,206,253,222.50
08.06.2018
1
10,000,000.00
11.06.2018
2
333,739,103.14
13.06.2018
3
27,336,998.28
14.06.2018
2
11,333,333.34
Ukupno:
42
1,589,047,631.53