PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 12. 2018. do 14. 12. 2018.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.12.2018
230
2,015,583.00
04.12.2018
135
8,332,880.00
05.12.2018
116
8,624,239.00
06.12.2018
128
52,577,447.00
07.12.2018
160
12,890,015.00
10.12.2018
181
1,794,389.00
11.12.2018
180
21,939,646.00
12.12.2018
124
1,980,637.00
13.12.2018
124
8,321,233.00
14.12.2018
195
2,875,075.00
Ukupno:
1573
121,351,144.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.12.2018
370
10,742,326.90
13.12.2018
1
240,000.00
Ukupno:
371
10,982,326.90
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.12.2018
1
619,505.16
05.12.2018
13
35,000,000,000.00
07.12.2018
1
3,986,126.00
12.12.2018
20
68,350,000,000.00
13.12.2018
1
120,401.72
Ukupno:
36
103,354,726,032.88
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.12.2018
6
20,917,360.00
11.12.2018
3
359,989,403.32
Ukupno:
9
380,906,763.32