PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2008. do 31. 01. 2008.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2008
716
342,004,484.00
04.01.2008
931
595,972,839.00
08.01.2008
533
222,938,281.00
09.01.2008
226
93,193,460.00
10.01.2008
319
245,561,379.00
11.01.2008
300
113,319,965.00
14.01.2008
407
157,550,916.00
15.01.2008
544
180,916,107.00
16.01.2008
601
215,650,871.00
17.01.2008
509
293,704,778.00
18.01.2008
658
298,884,896.00
21.01.2008
792
365,652,474.00
22.01.2008
611
275,703,985.00
23.01.2008
663
425,857,920.00
24.01.2008
565
231,051,217.00
25.01.2008
756
725,473,963.00
28.01.2008
679
297,761,544.00
29.01.2008
502
612,487,282.00
30.01.2008
576
468,492,794.00
31.01.2008
546
1,028,123,545.00
Ukupno:
11434
7,190,302,700.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2008
38
1,937,500.00
08.01.2008
231
155,552,400.00
09.01.2008
7
14,613,150.00
11.01.2008
77
21,234,960.00
16.01.2008
261
338,800,000.00
17.01.2008
15
113,400.00
18.01.2008
35
5,576,390.00
23.01.2008
80
2,266,000.00
24.01.2008
2176
672,933,585.00
25.01.2008
44
3,649,356.00
28.01.2008
256
4,727,264.00
29.01.2008
8
79,379,595.00
31.01.2008
1446
18,209,729,999.99
Ukupno:
4674
19,510,513,599.99Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2008
28
64,770,000,000.00
04.01.2008
28
62,380,000,000.00
09.01.2008
26
55,585,000,000.00
11.01.2008
23
44,825,000,000.00
16.01.2008
25
42,410,000,000.00
18.01.2008
27
61,400,000,000.00
22.01.2008
6
150,632,182.44
23.01.2008
26
53,740,000,000.00
25.01.2008
27
53,225,000,000.00
30.01.2008
27
48,110,000,000.00
Ukupno:
243
486,595,632,182.44Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00