PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2009. do 31. 01. 2009.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.01.2009
336
87,599,819.00
06.01.2009
356
139,848,106.00
08.01.2009
341
205,725,867.00
09.01.2009
74
7,237,459.00
12.01.2009
116
10,858,073.00
13.01.2009
97
35,174,159.00
14.01.2009
105
19,787,209.00
15.01.2009
134
33,980,736.00
16.01.2009
127
32,529,237.00
19.01.2009
103
15,489,708.00
20.01.2009
99
37,285,948.00
21.01.2009
193
68,303,153.00
22.01.2009
127
12,702,426.00
23.01.2009
156
62,698,936.00
26.01.2009
164
57,610,191.00
27.01.2009
193
38,943,110.00
28.01.2009
212
40,636,908.00
29.01.2009
209
82,414,261.00
30.01.2009
222
259,368,590.00
Ukupno:
3364
1,248,193,896.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.01.2009
6
6,530,400.00
12.01.2009
4
1,195,478.00
14.01.2009
21
584,220.00
15.01.2009
5
412,800.00
16.01.2009
49
70,862,220.00
19.01.2009
117
135,837,020.00
20.01.2009
2
1,500.00
21.01.2009
460
39,755,562.00
22.01.2009
21
1,968,320.00
Ukupno:
685
257,147,520.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.01.2009
20
38,725,000,000.00
09.01.2009
23
26,990,000,000.00
14.01.2009
14
18,000,000,000.00
16.01.2009
13
8,560,000,000.00
21.01.2009
20
49,340,000,000.00
23.01.2009
15
16,210,000,000.00
28.01.2009
13
12,850,000,000.00
30.01.2009
12
6,460,000,000.00
Ukupno:
130
177,135,000,000.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00