PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 12. 2010. do 31. 12. 2010.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2010
7475
47,422,085.00
02.12.2010
5828
109,136,124.00
03.12.2010
7604
65,732,981.00
06.12.2010
10418
39,139,516.00
07.12.2010
9878
42,345,523.00
08.12.2010
9249
55,954,403.00
09.12.2010
30535
147,729,357.00
10.12.2010
18433
128,054,130.00
13.12.2010
16909
216,572,147.00
14.12.2010
12244
57,145,618.00
15.12.2010
10457
121,983,895.00
16.12.2010
8856
51,654,001.00
17.12.2010
8103
74,430,220.00
20.12.2010
12219
76,467,048.00
21.12.2010
10693
88,382,845.00
22.12.2010
8330
135,870,582.00
23.12.2010
6397
67,600,887.00
24.12.2010
14993
151,254,470.00
27.12.2010
13797
95,266,845.00
28.12.2010
6051
92,403,519.00
29.12.2010
15107
225,365,052.00
30.12.2010
11315
102,351,144.00
31.12.2010
7484
139,608,005.00
Ukupno:
262375
2,331,870,397.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.12.2010
52
28,994,300.00
07.12.2010
395
223,804,749.00
14.12.2010
43
2,975,856.00
15.12.2010
24
4,019,760.00
16.12.2010
6
160,500.00
17.12.2010
197
41,519,052.00
20.12.2010
370
12,423,130.00
23.12.2010
10
750,044.00
27.12.2010
315
34,048,000.00
28.12.2010
9
2,743,000.00
29.12.2010
133
7,606,100.00
30.12.2010
179
17,379,320.00
31.12.2010
3
131,480.00
Ukupno:
1736
376,555,291.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.12.2010
17
20,870,000,000.00
02.12.2010
6
926,887,350.00
06.12.2010
12
2,375,744,460.06
08.12.2010
13
17,800,000,000.00
09.12.2010
17
2,304,246,319.39
14.12.2010
14
2,469,131,164.18
15.12.2010
17
31,751,000,000.00
16.12.2010
5
607,275,810.06
22.12.2010
16
24,850,000,000.00
23.12.2010
30
4,054,552,834.62
28.12.2010
13
3,132,677,099.58
29.12.2010
16
22,050,000,000.00
30.12.2010
3
274,504,860.00
31.12.2010
37
31,588,676,219.36
Ukupno:
216
165,054,696,117.25Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
14.12.2010
1
1,405,743.00
15.12.2010
1
100,000,000.00
17.12.2010
1
3,438,071.74
20.12.2010
1
2,383,804.00
23.12.2010
1
1,164,300.00
24.12.2010
3
93,349,190.00
27.12.2010
3
102,263,496.00
28.12.2010
3
5,850,646.00
29.12.2010
1
193,893.00
31.12.2010
11
564,829,966.17
Ukupno:
26
874,879,109.91