PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 02. 2010. do 27. 02. 2010.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2010
272
50,138,655.00
02.02.2010
200
26,591,548.00
03.02.2010
195
45,439,215.00
04.02.2010
164
172,609,565.00
05.02.2010
183
707,015,220.00
08.02.2010
222
93,092,740.00
09.02.2010
196
29,856,097.00
10.02.2010
227
287,773,158.00
11.02.2010
139
22,091,735.00
12.02.2010
185
22,909,903.00
16.02.2010
273
67,230,939.00
17.02.2010
221
27,543,768.00
18.02.2010
222
13,221,983.00
19.02.2010
181
18,838,100.00
22.02.2010
235
48,148,000.00
23.02.2010
260
56,281,059.00
24.02.2010
336
47,003,860.00
25.02.2010
250
19,596,848.00
26.02.2010
185
21,214,437.00
Ukupno:
4146
1,776,596,830.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.02.2010
8
467,820.00
10.02.2010
45
3,174,000.00
11.02.2010
51
3,426,455.00
12.02.2010
1
40,080.00
17.02.2010
5
2,995,847.00
26.02.2010
1
28,000.00
Ukupno:
111
10,132,202.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.02.2010
15
1,953,098,000.00
03.02.2010
25
78,780,000,000.00
04.02.2010
13
1,907,058,000.00
09.02.2010
10
1,953,146,000.00
10.02.2010
23
51,175,000,000.00
11.02.2010
18
1,907,518,000.00
16.02.2010
12
1,953,146,000.00
17.02.2010
25
72,335,000,000.00
18.02.2010
16
1,908,070,000.00
23.02.2010
13
1,953,244,000.00
24.02.2010
26
72,840,000,000.00
25.02.2010
12
1,908,070,000.00
Ukupno:
208
290,573,350,000.00Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.02.2010
1
100,000,000.00
02.02.2010
3
2,850,000.00
18.02.2010
1
3,466,933.29
Ukupno:
5
106,316,933.29