PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 04. 05. 2010. do 31. 05. 2010.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2010
177
28,587,983.00
05.05.2010
164
16,209,985.00
06.05.2010
252
49,618,057.00
07.05.2010
181
18,932,909.00
10.05.2010
222
94,177,888.00
11.05.2010
179
180,955,951.00
12.05.2010
207
25,894,611.00
13.05.2010
198
38,993,487.00
14.05.2010
158
18,361,897.00
17.05.2010
122
15,069,331.00
18.05.2010
131
39,311,892.00
19.05.2010
114
21,219,251.00
20.05.2010
166
15,643,564.00
21.05.2010
208
379,006,879.00
24.05.2010
182
61,107,932.00
25.05.2010
157
37,339,401.00
26.05.2010
164
41,703,316.00
27.05.2010
192
48,204,035.00
28.05.2010
257
177,939,262.00
31.05.2010
230
63,350,597.00
Ukupno:
3661
1,371,628,228.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.05.2010
347
35,284,160.00
13.05.2010
43
10,245,964.00
17.05.2010
13
636,000.00
19.05.2010
37
11,121,000.00
20.05.2010
1
127,470.00
28.05.2010
19
11,830,500.00
31.05.2010
12
325,996.00
Ukupno:
472
69,571,090.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2010
17
2,622,534,000.00
05.05.2010
23
71,910,000,000.00
06.05.2010
22
3,649,788,000.00
12.05.2010
25
68,330,000,000.00
13.05.2010
27
5,743,326,000.00
18.05.2010
20
2,614,215,000.00
19.05.2010
24
67,200,000,000.00
20.05.2010
16
3,647,768,000.00
26.05.2010
24
59,505,000,000.00
27.05.2010
19
3,022,278,823.76
Ukupno:
217
288,244,909,823.76Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2010
1
2,291,081.00
18.05.2010
1
3,458,343.86
21.05.2010
1
75,000,000.00
Ukupno:
3
80,749,424.86