PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2010. do 30. 06. 2010.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2010
148
40,443,521.00
02.06.2010
176
31,492,000.00
03.06.2010
198
25,006,575.00
04.06.2010
215
56,368,423.00
07.06.2010
184
19,591,371.00
08.06.2010
149
21,956,781.00
09.06.2010
143
127,822,223.00
10.06.2010
201
29,907,623.00
11.06.2010
129
16,023,150.00
14.06.2010
115
17,035,969.00
15.06.2010
87
11,467,776.00
16.06.2010
150
15,179,901.00
17.06.2010
168
20,195,890.00
18.06.2010
149
53,508,467.00
21.06.2010
160
36,733,237.00
22.06.2010
150
33,124,699.00
23.06.2010
195
177,628,758.00
24.06.2010
224
107,649,789.00
25.06.2010
146
19,926,221.00
28.06.2010
153
33,566,963.00
29.06.2010
243
72,180,883.00
30.06.2010
212
75,433,256.00
Ukupno:
3695
1,042,243,476.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.06.2010
1
26,000.00
03.06.2010
2
80,445.00
10.06.2010
37
45,102,750.00
15.06.2010
303
487,343,784.00
18.06.2010
17
2,912,700.00
21.06.2010
2
5,544.00
22.06.2010
387
35,280,555.00
25.06.2010
65
3,684,500.00
28.06.2010
12
2,155,000.00
30.06.2010
8
1,035,000.00
Ukupno:
834
577,626,278.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.06.2010
20
60,815,000,000.00
03.06.2010
31
6,246,017,000.00
09.06.2010
22
60,880,000,000.00
10.06.2010
21
2,412,379,956.18
16.06.2010
14
22,360,000,000.00
17.06.2010
17
2,551,044,735.26
23.06.2010
24
75,160,000,000.00
24.06.2010
21
3,618,610,234.40
30.06.2010
23
30,560,000,000.00
Ukupno:
193
264,603,051,925.84Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.06.2010
1
60,000,000.00
16.06.2010
1
2,324,225.00
18.06.2010
4
233,213,666.55
21.06.2010
2
4,249,818.00
22.06.2010
1
2,347,146.00
28.06.2010
1
2,425,163.00
29.06.2010
2
3,529,048.00
30.06.2010
10
459,770,169.85
Ukupno:
22
767,859,236.40