PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 11. 2011. do 30. 11. 2011.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.11.2011
5625
27,030,046.00
02.11.2011
4267
60,618,061.00
03.11.2011
2614
29,564,665.00
04.11.2011
353
90,407,093.00
07.11.2011
789
68,425,190.00
08.11.2011
764
107,214,506.00
09.11.2011
1973
157,854,290.00
10.11.2011
3070
124,336,699.00
11.11.2011
4197
129,613,848.00
14.11.2011
2722
23,212,836.00
15.11.2011
1582
18,074,649.00
16.11.2011
2103
24,910,571.00
17.11.2011
4316
39,577,701.00
18.11.2011
2262
126,126,257.00
21.11.2011
2258
58,343,843.00
22.11.2011
2530
15,447,883.00
23.11.2011
2303
138,796,780.00
24.11.2011
1504
45,148,739.00
25.11.2011
1582
36,980,382.00
28.11.2011
811
15,672,179.00
29.11.2011
2549
132,066,228.00
30.11.2011
1394
34,161,882.00
Ukupno:
51568
1,503,584,328.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2011
179
16,299,750.00
03.11.2011
267
29,908,730.00
08.11.2011
93
50,238,000.00
10.11.2011
10
3,260,000.00
11.11.2011
16
36,582,770.00
22.11.2011
1
162,500.00
23.11.2011
1
2,075,000.00
24.11.2011
75
3,914,400.00
28.11.2011
235
16,141,620.00
30.11.2011
18
186,115,791.00
Ukupno:
895
344,698,561.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2011
23
58,970,000,000.00
03.11.2011
6
1,139,318,087.98
09.11.2011
25
55,480,000,000.00
16.11.2011
23
40,990,000,000.00
17.11.2011
11
3,791,088,000.00
23.11.2011
22
56,550,000,000.00
24.11.2011
12
925,762,322.88
25.11.2011
20
5,661,979,434.36
30.11.2011
24
55,370,000,000.00
Ukupno:
166
278,878,147,845.22Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.11.2011
2
505,000,000.00
07.11.2011
1
70,000,000.00
08.11.2011
2
1,823,370.00
09.11.2011
3
10,182,088.61
10.11.2011
1
382,550.00
11.11.2011
1
669,162.00
14.11.2011
3
50,390,454.00
16.11.2011
1
1,084,932.00
21.11.2011
2
3,765,112.39
24.11.2011
1
799,221.00
25.11.2011
2
302,250,000.00
28.11.2011
2
61,885,000.00
30.11.2011
1
6,182,071.24
Ukupno:
22
1,014,413,961.24