PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 04. 05. 2011. do 31. 05. 2011.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2011
8843
149,484,505.00
05.05.2011
8795
31,748,702.00
06.05.2011
17348
55,072,676.00
09.05.2011
11466
47,161,752.00
10.05.2011
9436
68,755,204.00
11.05.2011
11840
59,471,595.00
12.05.2011
8767
28,799,829.00
13.05.2011
5028
49,638,969.00
16.05.2011
16287
54,150,708.00
17.05.2011
13687
88,396,661.00
18.05.2011
23460
118,759,665.00
19.05.2011
5747
64,795,968.00
20.05.2011
11670
89,266,085.00
23.05.2011
30451
156,819,245.00
24.05.2011
7836
110,638,196.00
25.05.2011
4827
192,830,906.00
26.05.2011
1395
44,053,074.00
27.05.2011
8435
111,474,912.00
30.05.2011
12211
318,328,529.00
31.05.2011
9170
77,628,940.00
Ukupno:
226699
1,917,276,121.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.05.2011
467
80,333,850.00
09.05.2011
147
93,360,000.00
12.05.2011
43
140,557,200.00
17.05.2011
116
6,397,000.00
20.05.2011
127
48,034,800.00
Ukupno:
900
368,682,850.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2011
18
30,200,000,000.00
05.05.2011
12
1,874,882,000.00
11.05.2011
24
49,400,000,000.00
12.05.2011
13
4,599,627,601.92
18.05.2011
18
25,350,000,000.00
19.05.2011
19
8,222,919,697.20
25.05.2011
24
47,800,000,000.00
26.05.2011
39
13,206,000,000.00
Ukupno:
167
180,653,429,299.12Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.05.2011
1
2,249,999.67
06.05.2011
2
120,000,000.00
12.05.2011
3
62,924,999.62
13.05.2011
3
10,182,088.61
16.05.2011
1
26,000,000.00
18.05.2011
1
3,322,034.53
23.05.2011
1
2,250,000.03
25.05.2011
1
1,000,000.00
26.05.2011
1
300,000,000.00
27.05.2011
2
100,000,000.00
30.05.2011
1
2,250,000.00
Ukupno:
17
630,179,122.46