PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2013. do 31. 01. 2013.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2013
6795
426,331,530.00
04.01.2013
5588
36,228,375.00
08.01.2013
5144
22,344,856.00
09.01.2013
4859
10,853,418,050.00
10.01.2013
3102
35,956,671.00
11.01.2013
1377
14,664,547.00
14.01.2013
2381
33,118,161.00
15.01.2013
1231
47,849,444.00
16.01.2013
1479
33,553,891.00
17.01.2013
1663
47,311,349.00
18.01.2013
1142
31,425,783.00
21.01.2013
3994
118,394,581.00
22.01.2013
2031
68,763,675.00
23.01.2013
1702
80,386,585.00
24.01.2013
1627
35,294,871.00
25.01.2013
1865
45,705,382.00
28.01.2013
2077
130,496,848.00
29.01.2013
2163
52,610,626.00
30.01.2013
2336
141,895,052.00
31.01.2013
1372
67,745,841.00
Ukupno:
53928
12,323,496,118.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2013
244
545,454,209.20
04.01.2013
19
539,000.00
08.01.2013
45
3,288,100.00
09.01.2013
24
3,190,850.00
11.01.2013
108
285,138,300.00
14.01.2013
28
27,790,803.00
18.01.2013
3
546,480.00
25.01.2013
24
11,180,000.00
Ukupno:
495
877,127,742.20Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2013
26
45,000,000,000.00
09.01.2013
22
40,000,000,000.00
10.01.2013
23
12,191,786,858.66
16.01.2013
17
30,000,000,000.00
17.01.2013
13
8,961,900,000.00
23.01.2013
26
45,000,000,000.00
24.01.2013
15
4,482,210,000.00
30.01.2013
25
50,000,000,000.00
Ukupno:
167
235,635,896,858.66Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2013
7
311,657,379.67
04.01.2013
3
90,315,000.00
08.01.2013
1
562,500.53
09.01.2013
1
573,827.09
10.01.2013
1
80,000,000.00
11.01.2013
4
135,000,000.00
14.01.2013
10
12,499,287.90
16.01.2013
3
302,595,889.02
17.01.2013
1
378,849.49
21.01.2013
5
54,255,396.52
22.01.2013
1
87,499.66
23.01.2013
11
70,162,777.78
24.01.2013
1
524,999.80
28.01.2013
14
138,512,264.57
29.01.2013
3
5,598,682.77
30.01.2013
4
1,024,637.74
31.01.2013
3
10,204,698.40
Ukupno:
73
1,213,953,690.94