PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2014. do 31. 01. 2014.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2014
947
32,544,663.00
06.01.2014
734
13,735,160.00
08.01.2014
1803
23,167,424.00
09.01.2014
968
12,756,988.00
10.01.2014
541
25,036,564.00
13.01.2014
1058
13,406,507.00
14.01.2014
1447
44,554,877.00
15.01.2014
774
2,213,629,797.00
16.01.2014
964
41,451,148.00
17.01.2014
1509
88,734,289.00
20.01.2014
1423
135,670,223.00
21.01.2014
1272
19,578,747.00
22.01.2014
1269
158,808,868.00
23.01.2014
1176
26,612,077.00
24.01.2014
1266
221,761,580.00
27.01.2014
1339
52,661,996.00
28.01.2014
668
72,391,298.00
29.01.2014
446
12,027,907.00
30.01.2014
463
15,894,030.00
31.01.2014
407
52,708,027.00
Ukupno:
20474
3,277,132,170.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.01.2014
27
26,325,834.00
15.01.2014
17
953,610.00
31.01.2014
27
66,318,000.00
Ukupno:
71
93,597,444.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2014
12
9,160,730,000.00
08.01.2014
22
130,000,000,000.00
15.01.2014
22
134,305,000,000.00
16.01.2014
16
2,941,191,000.00
22.01.2014
21
100,000,000,000.00
23.01.2014
19
8,964,816,955.20
29.01.2014
21
84,415,000,000.00
30.01.2014
12
10,179,480,000.00
Ukupno:
145
479,966,217,955.20Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2014
1
10,000,000.00
06.01.2014
2
27,930,281.38
10.01.2014
16
872,878,000.00
13.01.2014
1
3,460,857.02
15.01.2014
1
3,000,000.00
16.01.2014
1
120,000,000.00
17.01.2014
3
43,427,675.57
20.01.2014
2
50,433,365.94
21.01.2014
1
2,179,598.00
23.01.2014
12
215,076,666.65
24.01.2014
17
504,166,135.12
27.01.2014
15
142,111,127.98
30.01.2014
2
128,148,258.24
31.01.2014
2
3,134,263.89
Ukupno:
76
2,125,946,229.79