PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 04. 01. 2016. do 29. 01. 2016.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
04.01.2016
662
13,974,036.00
05.01.2016
374
24,637,538.00
06.01.2016
513
23,308,720.00
08.01.2016
204
16,093,878.00
11.01.2016
338
7,591,642.00
12.01.2016
169
2,172,863.00
13.01.2016
248
4,092,069.00
14.01.2016
297
18,660,654.00
15.01.2016
275
10,862,001.00
18.01.2016
175
38,806,986.00
19.01.2016
147
12,230,062.00
20.01.2016
178
9,561,385.00
21.01.2016
130
23,148,501.00
22.01.2016
144
14,557,506.00
25.01.2016
81
611,853,093.00
26.01.2016
283
21,917,905.00
27.01.2016
209
21,115,192.00
28.01.2016
378
13,505,372.00
29.01.2016
378
7,708,927.00
Ukupno:
5183
895,798,330.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
13.01.2016
119
22,945,770.00
18.01.2016
265
15,279,740.00
20.01.2016
34
5,085,246.00
Ukupno:
418
43,310,756.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
06.01.2016
9
40,000,000,000.00
13.01.2016
12
30,000,000,000.00
14.01.2016
23
12,475,745,217.20
20.01.2016
7
15,000,000,000.00
22.01.2016
1
340,005,620.58
27.01.2016
9
25,000,000,000.00
Ukupno:
61
122,815,750,837.78Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
12.01.2016
25
475,144,980.26
13.01.2016
1
953,475.90
14.01.2016
1
12,500,000.00
18.01.2016
1
4,468,166.70
19.01.2016
1
4,496,736.10
20.01.2016
1
11,155,342.27
22.01.2016
1
60,000,000.00
25.01.2016
21
513,397,440.94
26.01.2016
12
232,183,000.00
27.01.2016
3
56,200,725.12
28.01.2016
1
88,000,000.00
29.01.2016
2
70,000,000.00
Ukupno:
70
1,528,499,867.29