PREGLED OBIMA DEVIZNOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI (EUR)
za period od 01. 07. 2016. do 29. 07. 2016.

Zaključnice - regulisano tržište (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00Vanberzansko trgovanje (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00Devizna uplata/isplata
Datum
Br. uplata
Iznos uplata
Br. isplata
Iznos isplata
01.07.2016
1
3,500,000.00
1
4,450,000.00
04.07.2016
2
450,121.84
0
0.00
05.07.2016
1
400,000.00
1
953,427.66
07.07.2016
2
75.98
0
0.00
08.07.2016
1
1.12
0
0.00
13.07.2016
1
1,650,377.91
3
2,220,996.58
18.07.2016
1
700,000.00
3
740,900.00
22.07.2016
0
0.00
1
1,313.62
25.07.2016
0
0.00
4
2,440,350.00
26.07.2016
2
5,665,000.00
1
6,040.00
27.07.2016
1
1,000,228.63
1
6,000,000.00
28.07.2016
1
2,981,343.00
2
4,000,000.00
Ukupno:
13
16,347,148.48
17
20,813,027.86