PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 03. 01. 2019. do 31. 01. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2019
137
43,696,283.00
08.01.2019
90
8,107,245.00
09.01.2019
52
1,700,265.00
10.01.2019
49
7,577,946.00
11.01.2019
43
6,809,918.00
14.01.2019
65
3,337,196.00
15.01.2019
120
21,373,888.00
16.01.2019
110
9,364,058.00
17.01.2019
76
2,604,204.00
18.01.2019
212
1,654,342.00
21.01.2019
100
25,288,162.00
22.01.2019
92
3,834,492.00
23.01.2019
81
2,666,730.00
24.01.2019
145
323,135,001.00
25.01.2019
97
3,928,442.00
28.01.2019
178
23,259,626.00
29.01.2019
118
14,970,781.00
30.01.2019
103
11,393,010.00
31.01.2019
151
13,594,688.00
Ukupno:
2019
528,296,277.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
10.01.2019
88
30,191,760.00
Ukupno:
88
30,191,760.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.01.2019
13
63,100,000,000.00
09.01.2019
17
70,000,000,000.00
11.01.2019
33
18,329,461,089.48
16.01.2019
7
15,000,000,000.00
17.01.2019
22
18,293,271,953.06
23.01.2019
6
10,000,000,000.00
25.01.2019
1
299,620.06
29.01.2019
2
2,049,435.72
30.01.2019
2
10,000,000,000.00
31.01.2019
1
299,742.38
Ukupno:
104
204,725,381,840.70Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
14.01.2019
26
875,000,000.00
23.01.2019
1
15,000,000.00
25.01.2019
56
4,523,105,250.00
28.01.2019
2
4,894,543.26
Ukupno:
85
5,417,999,793.26