PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 08. 2019. do 21. 08. 2019.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.08.2019
114
4,030,176.00
02.08.2019
121
13,244,197.00
05.08.2019
64
6,783,252.00
06.08.2019
66
8,756,913.00
07.08.2019
90
114,531,550.00
08.08.2019
94
8,701,901.00
09.08.2019
67
3,471,569.00
12.08.2019
89
71,631,890.00
13.08.2019
104
13,255,566.00
14.08.2019
42
9,104,475.00
15.08.2019
109
13,953,463.00
16.08.2019
54
5,056,986.00
19.08.2019
54
6,354,503.00
20.08.2019
63
4,368,646.00
21.08.2019
148
6,406,467.00
Ukupno:
1279
289,651,554.00
Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
02.08.2019
1
510,000.00
21.08.2019
40
6,459,855.00
Ukupno:
41
6,969,855.00
Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
07.08.2019
8
90,000,000,000.00
08.08.2019
21
7,769,970,756.35
14.08.2019
11
85,000,000,000.00
16.08.2019
3
805,297.50
20.08.2019
1
8,147,871.76
21.08.2019
12
55,000,000,000.00
Ukupno:
56
237,778,923,925.61
Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
05.08.2019
1
3,220,000.00
12.08.2019
2
15,699,020.73
14.08.2019
8
35,511,000.00
21.08.2019
22
913,418,000.00
Ukupno:
33
967,848,020.73