PREGLED OBIMA DEVIZNOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI (EUR)
za period od 01. 04. 2020. do 30. 04. 2020.

Zaključnice - regulisano tržište (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00Vanberzansko trgovanje (obveznice)
Datum
Br. transakcija
Iznos
Ukupno:
0.00Devizna uplata/isplata
Datum
Br. uplata
Iznos uplata
Br. isplata
Iznos isplata
02.04.2020
2
550,048.31
0
0.00
03.04.2020
1
624,000.00
1
1,750,000.00
07.04.2020
1
2.00
0
0.00
09.04.2020
2
5,810,000.00
1
4,000,000.00
14.04.2020
1
4,413,000.00
5
5,452,150.00
15.04.2020
0
0.00
1
5,000,000.00
16.04.2020
0
0.00
1
1,765,000.00
21.04.2020
0
0.00
3
634,374.52
24.04.2020
0
0.00
4
261,650.00
29.04.2020
1
2,805,000.00
1
2,004,087.20
30.04.2020
2
41,040,975.46
2
42,207,152.25
Ukupno:
10
55,243,025.77
19
63,074,413.97