PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 04. 2020. do 30. 04. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2020
40
7,345,867.00
02.04.2020
22
24,914,746.00
03.04.2020
78
14,138,480.00
06.04.2020
43
24,977,139.00
07.04.2020
55
11,310,030.00
08.04.2020
59
74,449,053.00
09.04.2020
62
20,442,571.00
10.04.2020
28
1,564,685.00
13.04.2020
24
799,571.00
14.04.2020
42
8,342,335.00
15.04.2020
38
2,913,776.00
16.04.2020
53
28,220,446.00
21.04.2020
39
17,463,974.00
22.04.2020
48
5,176,953.00
23.04.2020
95
10,592,089.00
24.04.2020
50
5,101,949.00
27.04.2020
51
6,654,337.00
28.04.2020
34
8,565,386.00
29.04.2020
29
5,114,506.00
30.04.2020
92
9,467,560.00
Ukupno:
982
287,555,453.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
08.04.2020
175
140,042,716.00
14.04.2020
2
2,465,000.00
Ukupno:
177
142,507,716.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.04.2020
3
15,000,000,000.00
02.04.2020
1
749,950.83
06.04.2020
20
51,509,616,692.38
07.04.2020
1
250,398.72
08.04.2020
8
20,000,000,000.00
09.04.2020
1
999,557.46
14.04.2020
1
5,055,836.70
15.04.2020
4
15,000,000,000.00
16.04.2020
9
28,848,622,962.88
22.04.2020
4
15,000,000,000.00
23.04.2020
12
12,460,025,401.68
24.04.2020
1
800,133.90
28.04.2020
1
999,561.14
29.04.2020
4
15,000,000,000.00
Ukupno:
70
172,827,120,495.69Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.04.2020
2
3,196,000.00
06.04.2020
62
3,595,032,900.00
08.04.2020
1
180,000.00
13.04.2020
7
346,278,000.00
Ukupno:
72
3,944,686,900.00