PREGLED OBIMA DINARSKOG NOVČANOG PROMETA U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VREDNOSTI
za period od 01. 06. 2020. do 30. 06. 2020.

Akcije (trgovanje na regulisanom tržištu)
Datum
Br. transakcija
Iznos
01.06.2020
82
8,440,882.00
02.06.2020
155
37,271,523.00
03.06.2020
110
27,226,214.00
04.06.2020
118
14,870,062.00
05.06.2020
149
25,903,987.00
08.06.2020
125
25,786,730.00
09.06.2020
150
11,471,875.00
10.06.2020
104
25,364,520.00
11.06.2020
103
10,504,006.00
12.06.2020
150
22,369,831.00
15.06.2020
115
39,430,247.00
16.06.2020
47
4,259,535.00
17.06.2020
40
1,175,507.00
18.06.2020
81
3,762,362.00
19.06.2020
42
4,052,002.00
22.06.2020
28
3,673,057.00
23.06.2020
62
4,721,975.00
24.06.2020
117
14,962,981.00
25.06.2020
37
925,435.00
26.06.2020
25
1,827,416.00
29.06.2020
28
7,509,640.00
30.06.2020
53
5,687,979.00
Ukupno:
1921
301,197,766.00Ponude za preuzimanje akcija
Datum
Br. transakcija
Iznos
30.06.2020
6
5,261,500.00
Ukupno:
6
5,261,500.00Trezorski zapisi RS i REPO poslovi (trgovanje blagajničkim zapisima NBS i obveznicama RS serije „C“)
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2020
5
35,000,000,000.00
04.06.2020
6
2,467,419,681.15
05.06.2020
1
500,343.42
10.06.2020
9
40,000,000,000.00
11.06.2020
10
4,785,478,110.00
12.06.2020
1
499,711.68
17.06.2020
4
50,000,000,000.00
18.06.2020
5
5,271,358,800.00
19.06.2020
1
300,138.91
23.06.2020
1
749,936.76
24.06.2020
7
40,000,000,000.00
25.06.2020
13
10,942,832,351.70
26.06.2020
2
850,150.50
30.06.2020
1
1,050,482.95
Ukupno:
66
188,471,039,707.07Kratkoročne hartije preduzeća i isplata kupona
Datum
Br. transakcija
Iznos
03.06.2020
1
225,075.00
05.06.2020
28
1,183,381,000.00
11.06.2020
1
334,471,745.76
25.06.2020
1
25,000,000.00
Ukupno:
31
1,543,077,820.76